Uppackning värt att veta – IKA MF 10 basic User Manual

Page 73

Advertising
background image

73

Uppackning

Värt att veta

Uppackning

- Packa upp apparaten försiktigt

• Leveransomfattning IKA

®

MF 10

I drivmotorns leveransomfattning ingår:

Drivenhet IKA

®

MF 10, uppsamlingsbehållare,

nätkabel, en haknyckel, insexnyckel, gaffelny-
ckel och driftanvisning.

I leveransomfattningen till slagmalhuvudet

ingår:

En slagmalbana med monterad lucka och tre
fastskruvade fästbultar, en doseringssluss,
hammarrotor, sänkskruv, bricka, lock samt sik-
ten du har beställt.

Analyskvarnen IKA

®

MF 10 är en kontinuerligt

arbetande universalkvarn. Två olika malmeto-
der kan användas, som täcker huvuddelen av
alla malarbeten som förekommer i laboratorier.

Slagmalning:

Används för hårda, spröda malgods, t.ex. torra
malgods eller malgods som gjorts spröda ge-
nom nedkylning (t.ex. spannmål, kaffe, kol).
Här krossas malgodset med roterande slagblad
och slaglister som monterats på malbanan.
Malgodset bryts och förs genom en sikt ner i en
uppsamlingsbehållare. Godsdoseringen ger en
optimaldosering så att kvarnen kan arbeta i en
optimal arbetspunkt. Malkammaren är damm-
tätt försluten, uppsamlingsbehållarna är monter-

- Vid skador skall samtliga fakta omedelbart

noteras (post, järnväg eller spedition)

I leveransomfattningen till skärmalhuvudet

ingår:

En skärmalbana med tre inbyggda statorkni-
var, en monterad lucka, en monterad rundslid
och en tratt, samt tre fastskruvade fästbultar,
en stötstång, en knivrotor med tre monterade
rotorknivar, en cylinderskruv, en bricka samt
sikten du har beställt.

ade med normslipade anslutningar. På så sätt
minimeras förlusten av malgods.

Skärmalning:

Används för mjuka, fibriga malgods (t.ex. hö,
halm, plastavfall, papper, trä).
Här skärs malgodset mellan roterande knivar
och fasta knivar som monterats på malbanan.
Även här förs malgodset ut genom en sikt till
en uppsamlingsbehållare. Godsenheten (snur-
ra) gör det möjligt att ta upp löst, skrymman-
de gods. Genom skärningsbelastningen tillförs
malgodset mindre energi, vilket ger lägre upp-
värmning. På så sätt minimeras förlusten av
malgods.

Advertising