Indholdsfortegnelse, Ce-konformitetserklæring tegnforklaring – IKA MF 10 basic User Manual

Page 82

Advertising
background image

82

Oprindelsessprog: tysk

DA

Side

CE-Konformitetserklæring 82
Tegnforklaring 82
Sikkerhedshenvisninger 83
Udpakning 84
Værd at vide

84

Brug i overensstemmelse med formålet

85

Idrifttagning 86
Udbedring af driftsforstyrrelser

90

Vedligeholdelse og rengøring

91

Tilbehør 91
Tekniske data

92

Garanti 92

Indholdsfortegnelse

Vi erklærer, at dette produkt öpfylder bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EØF og 2004/108/EØF og at det er overens-
stemmende med følgende normer eller normgivende dokumenter: DIN EN IEC 61 010-1; DIN EN ISO 12 100-1, -2; EN
60 204-1 og DIN EN IEC 61326-1.

CE-Konformitetserklæring

Tegnforklaring

Generel farehenvisning

Med dette symbol markeres oplysninger, der har betydning for apparatets tekniske funkti-

on. Manglende overholdelse kan medføre beskadigelse af apparatet.

Med dette symbol markeres oplysninger, der har stor betydning for sikkerheden af dit hel-

bred. Manglende overholdelse kan påvirke dit helbred og medføre kvæstelser..

Henvisning!

Bemærk!

Advertising