Innehåll, Ce-konformitetsförklarung symbolförklaring – IKA MF 10 basic User Manual

Page 71

Advertising
background image

71

Originalspråk: tyska

SV

Sida

CE-Konformitetsförklarung 71
Symbolförklaring 71
Säkerhetsanvisningar 72
Uppackning 73
Värt att veta

73

Användningsområde 74
Idrifttagning 75
Felåtgärder 79
Underhåll och rengöring

80

Tillbehör 80
Tekniska Data

81

Garanti 81

Innehåll

Vi förklarar oss ensamt ansvariga för att denna produkt motsvarar bestämmelserna i riktlinjerna 2006/95/EEG och
2004/108/EEG och att den överensstämmer med följande normer eller normativa dokument: DIN EN IEC 61 010-1; DIN
EN ISO 12 100-1, -2; EN 60 204-1 och DIN EN IEC 61326-1.

CE-Konformitetsförklarung

Symbolförklaring

Allmän varningsanvisning

Med denna symbol markeras viktig information för apparatens tekniska funktion. Om

informationen inte beaktas kan apparaten skadas.

Med denna symbol markeras information som är av största vikt för din säkerhet och

hälsa. Om informationen inte beaktas kan det medföra hälsorisker och risk för kroppsskador.

Anmärkning!

Observera!

Advertising