Garanti tekniske data – IKA MF 10 basic User Manual

Page 92

Advertising
background image

92

I overensstemmelse med IKA

®

-garanti-

betingelserne udgør garantiperioden 24 må-
neder. I garantitilfælde bedes De henvende Dem
til Deres forhander. De kan imidlertid også sende
apparatet direkte til vor fabrik med vedføjelse af
regning samt en beskrivelse af årsagen til rekla-
mationen. Fragtomkostningerne påhviler kunden.

Garanti

Tekniske data

Garantien dækker ikke sliddele og fejl, som skyl-
des uforskriftsmæssig håndtering samt utilstræk-
kelig pleje og vedligeholdelse, som strider mod
anvisningerne i denne driftsvejledning.

Dimensioneringsspænding

VAC 230±10%

eller

VAC 115±10%

Dimensioneringsfrekvens

Hz 50/60

Optaget effekt

W

1000

Hastighed rotor

rpm

3000 - 6500

Omkredsens hastighed slagmaling

m/s

35

Skærehastighed skæremaling

m/s 24

Inkoblingsvarighed

min 120/30

Intermitterende drift (AB)
Tilladt omgivvelsestemperatur

°C

+ 5 bis + 40

Tilladt relativ fugtighed

%

80

Kapslingsklasse iht. DIN EN 60529

IP 22

Beskyttelse ved overbelastning

Strømbegrænsning

Sikring på netprintkort

230 V

A

6,3 Id.-Nr. 14 080 00

115 V

A

12 Id.-Nr. 26 493 00

Sikkerhed:

Temperaturafbryder på motor,

dørendestopafbryder

Beskyttelsesklasse

I

Overspændingskategori

II

Tilsmudsningsgrad

2

Arbejdsstøj

dbA

max. 85

Brug af apparatet over NN

m

max. 2000

Mål (B x D x H)

mm 310x570x370

Vægt

kg 10

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Advertising