Innhold, Ce - komformitetserklæring symbolforklaring – IKA MF 10 basic User Manual

Page 93

Advertising
background image

93

Kildespråk: tysk

NO

Side

CE - Komformitetserklæring

93

Symbolforklaring 93
Sikkerhetsanvisninger 94
Pakke ut

95

Verdt å vite

95

Formålstjenlig bruk

96

Ingangsetting 97
Feilfjerning 101
Vedlikehold og rengøring

102

Tilbehør 102
Teknikse data

103

Garanti 103

Innhold

Vi erklærer på helt og holdent eget ansvar at dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i forskriftene 2006/95/
EF og 2004/108/EF og at de er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: DIN EN IEC 61
010-1; DIN EN ISO 12 100-1, -2; EN 60 204-1 og DIN EN IEC 61326-1.

CE - Komformitetserklæring

Symbolforklaring

Generelt varsel om fare

Dette symbolet brukes til å merke informasjon som er viktig for apparatets tekniske funks-

jon. Hvis det ikke overholdes, kan det føre til skader på apparatet.

Dette symbolet brukes til å merke informasjon som er svært viktig for personsikkerheten.

Hvis det ikke overholdes, kan det føre til svekket helse og skader.

Henvisning!

Obs!

Advertising