Määräystenmukainen käyttö – IKA MF 10 basic User Manual

Page 107

Advertising
background image

107

• Käyttöalat

- Laboratoriot

- Koulutuslaboratorio

- Apteekit

Käyttäjän turvallisuutta ei voida taata, jos laitteen
kanssa käytetään tarvikkeita, joita laitteen valmis-
taja ei ole toimittanut tai suositellut, jos laitetta
käytetään määräysten vastaiseen tarkoitukseen
valmistajan ohjeiden vastaisesti, tai jos kolmas
osapuoli on tehnyt muutoksia laitteeseen tai oh-
jauslevyyn.

Laitetta voi käyttää kaikilla aloilla paitsi teollisu-
udessa.

• Käyttötarkoitus
Yleismyllyn käyttöalue on hyvin laaja, tässä mai-
nitut jauhettavat materiaalit eivät muodosta täy-
dellistä luetteloa. Käyttöaluetta voidaan laajentaa
vielä tekemällä jauhatuskokeita sopivalla jauha-
tusmenetelmällä ja säätämällä sopivat jauhatu-
sparametrit (roottorin kierrosluku, seulan silmäko-
ko, näytteiden valmistelu esim. jäähdyttämällä).

Iskujauhatus:

Vasaramylly pienentää pehmeitä, keskikovia ja
hauraita materiaaleja, joiden Mohsin kovuusaste
on korkeintaan 6 (maasälpä: 6, kvartsi: 7). Su-
uremmilla kovuuksilla pienennystyökalut kuluvat
erittäin paljon ja jauhaminen on tästä syystä epä-
taloudellista.
Jauhaa voidaan kaikkea, mikä murtuu, on kuivaa
eikä sisällä paljon rasvaa.
Seuraavassa valikoima aineita, jotka voidaan jau-
haa kuivana: vilja, ohra, maissi, mallas, pektiini,
paahdettu kahvi, pähkinänkuoret, luu, jyvät, hiili,
puuhiili, koksi, turve, tuhka, selluloosa, lääkkeet,
keinolanta, samotti, rehut, mausteet, lasi, hartsi,
kali, siemenet, suolat, kuonat, kivet ja maa (bau-

Määräystenmukainen käyttö

ksiitti, kipsi, kalkkikivi, kuiva savi, kiillekivi, grafi itti,
hohkakivi, gneissi, magnesiitti, raskassälpä, hiek-
kakivi, ruskorautamalmi ...).
Käyttöaluetta voidaan laajentaa vielä haurasta-
malla materiaali (esim. kuivajäällä tai nestemäi-
sellä typellä). Sitkeä materiaali on jäädytetttävä,
esim. lisäämällä suppiloon murskattua kuivajää-
tä.
Jauhettava materiaali on pienennettävä ensiksi
maks. 10 mm kappaleiksi.

Huomautus: Hankaavien materiaalien (esim. ki-

vien tai lasin) kohdalla on välttämätöntä puhdi-
staa annosteluportti useammin, koska johteisiin
tarttuu kiinni jauhatuspölyä ja annosteluportti ei
pysty näin enää kiertymään.

Leikkuujauhatus:

Leikkuumylly pienentää suurikokoisia, joustavia,
kuitumaisia, selluloosapitoisia ja pehmeitä ma-
teriaaleja. Sekamateriaalit kuten jätteet eivät saa
sisältää rautaa tai ei-rautametalleja. Materiaali
ei saa olla kosteaa tai rasvaista, koska se tarttuu
muutoin jauhatusrataan ja seulaan.
Seuraavassa muutamia materiaaleja, joita voi-
daan pienentää: puunlehdet, kuidut, mausteet,
vilja, humala, puu, pahvi, paperi, heinä, oljet,
muovit, tupakka, turve, rehut, makaronituotteet,
juuret ja oksat ...
Käyttöaluetta voidaan laajentaa vielä haurasta-
malla materiaali (esim. kuivajäällä tai nestemäi-
sellä typellä).
Kaadettava materiaali annostellaan pyöröluistilla,
raekoko ei saisi olla suurempi kuin 15 mm. Kookas
materiaali (esim. muovipussit) annostellaan työn-
timellä, kappaleet eivät saisi kuitenkaan olla liian
suuria (esim. havupuun kappaleet: läpimitta maks.
10 mm, pituus maks. 40 mm; muovifolion kappa-
leet: leveys maks. 30 mm, pituus maks. 100 mm).

Advertising