Pakke ut verdt å vite – IKA MF 10 basic User Manual

Page 95

Advertising
background image

95

Pakke ut

Verdt å vite

Pakke ut

- Pakk apparatet forsiktig ut

• Leveranseomfang IKA

®

MF 10

Med i leveringen for drevet er:

En drevenhet IKA

®

MF 10, et samlekar, en

nettkabel, en skiftenøkkel, en umbrakonøkkel,
en skrunøkkel med åpen ende og en driftsins-
truks.

Med i leveringen for prallmalehodet er:

En prallmalebane med påmontert dør og tre
innskrudde festebolter, en doseringssluse, en
hammerrotor, en senkeskrue, en skive, et dek-
sel og silen du har bestilt.

Analysemøllen IKA

®

MF 10 er en kontinuerlig

arbeidende universalmølle. Den muliggjør an-
vendelsen av to forskjellige malemetoder, som
dekker det største området av alle maleoppga-
ver i laboratoriet.

Prallmaling:

Anvendelse for hardt, sprøtt materiale hhv. tør-
ket materiale eller materiale som er blitt sprøtt
ved kulde (f.eks. korn, kaffe, kull...).
Materialet males ved hjelp av roterende slagere
og slaglister installert på malebanen. Materialet
knuses og kastes ut gjennom tilsvarende siler i
en egnet samlebeholder. Doseringen av mate-
rialet muliggjør en optimal dosering slik at møl-
len kan arbeide i det optimale arbeidspunktet.
Malekammeret er låst støvtett, samlebeholder

- Gi straks beskjed om eventuelle skader
(post, jernbane eller speditør)

Med i leveringen for skjæremalehodet er:

En skjæremalebane med tre innebygde stator-
kniver, påmontert dør, påmontert rundsleide
og trakt samt tre innskrudde festebolter, en
støter, en knivrotor med tre påmonterte rotor-
kniver, en sylinderskrue, en skive og silen du har
bestilt.

ne er installert med normerte slipte pasninger.
Materialtapet er derved minimalt.

Skjæremaling:

Anvendelse for mykt, fibrøst materiale (f.eks.
høy, strå, kunststoffavfall, papir, tre ...).
Her skjæres materialet mellom roterende kni-
ver og stående kniver som er installert på ma-
lebanen. Også her kastes materialet gjennom
siler ut i samlebeholderen. Mateenheten (dose-
ringssjakt) muliggjør mating med plasskreven-
de materiale. På grunn av belastningen under
skjæreprosessen overføres mindre energi på
materialet som fører til mindre oppvarming.
Materialtapet er derved minimalt.

Advertising