Sisällys, Ce-standardinmukaisuustodistus merkkien selitykset – IKA MF 10 basic User Manual

Page 104

Advertising
background image

104

Alkukieli: saksa

FI

Sivu

CE-Standardinmukaisuustodistus 104
Merkkien selitykset

104

Turvallisuusohjeet 105
Purkaminen pakkauksesta

106

Tärkeää 106
Määräystenmukainen käyttö

107

Käyttöönotto 108
Häiriöiden poisto

112

Huolto ja puhdistus

113

Varusteet 113
Tekniset tiedot

114

Takuut

114

Sisällys

Ilmoitamme täysin omalla vastuullamme, että tämä tuote vastaa EU-direktiivejä 2006/95/EU sekä 2004/108/EU ja on
seuraavien normien tai ohjeasiakirjojen mukainen: DIN EN IEC 61 010-1; DIN EN ISO 12 100-1, -2; EN 60 204-1 sekä
DIN EN IEC 61326-1.

CE-Standardinmukaisuustodistus

Merkkien selitykset

Yleinen vaaraohje

Tällä symbolilla osoitetaan tiedot, joilla on merkitystä laitteen teknisen toiminnan kannal-

ta. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena laitteen vahingoittuminen.

Tällä symbolilla osoitetaan tiedot, jotka ovat erittäin tärkeitä käyttäjän turvallisuuden kan-

nalta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa terveyshaitan ja tapaturman.

Huomautos!

Varo!

Advertising