Käyttöönotto – IKA MF 10 basic User Manual

Page 108

Advertising
background image

108

Tarkista, että myllyn käyttöosa seisoo pöydällä tu-
kevasti. Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ympäristön-
lämpötilat on otettava huomioon.
Keräysvanna (osa A 19) laitetaan jalustalle siten,
että pyöreät magneetit uppoavat jalustassa oleva-
an syvennykseen.

Iskumylly:
Iskujauhatuspään asennus:
Katkaisijan (osa A 13) täytyy olla nolla-asennossa ja
verkkopistoke täytyy vetää irti ennen jauhatuspään
asentamista. Ensiksi kierretään kaikki kolme kierre-
tappia, osa P 5 (ks. kuva 1), ulos samalle korkeudel-
le (tapin kuusiokannan ja jauhatuspään tasopinnan
välinen etäisyys n. 2 mm, tämä vastaa kahta kier-
rosta).
Tarkista, että käyttöosan ja jauhatuspään laippa on
puhdas ja pölytön. Kummankin sovitusosan hiero-
minen vähän öljytyllä rievulla on edullista asennuk-
sen kannalta. Sovitusjousen täytyy olla uran alue-
ella (jauhatuskammion takaseinässä). Jauhatuspää
työnnetään sitten käyttöosan päälle, jolloin on ki-
innitettävä huomiota, että osat eivät tule vinoon.
Kierretappien päiden täytyy upota vaihteiston
Käyttöönotto kannessa oleviin reikiin. Tätä varten
jauhatuspäätä on kierrettävä vähän myötäpäivään.
Kun tapit ovat uponneet, päätä kierretään tappien
rajoittimeen asti, niin että pää on sitten suorassa.
Tämän jälkeen suljetaan jauhatuskammion luuk-
ku ja lukitaan paikalleen käyttönupilla, osa P 10
(3 - 5 kierrosta riittää). Näin jauhatuskammio tu-
lee suunnatuksi optimaalisesti, jotta luukku avau-
tuu ja sulkeutuu myöhemmin helposti. Kierretapit
kiristetään sitten kiinni mukana toimitetulla kita-
avaimella. Tällöin on kiinnitettävä huomiota, että
tapit kiristetään pään suunnassa.
Huomautus: Tapit on kiristettävä tasaisesti

(ks. kuva 3.1)!

Tämän jälkeen voidaan asentaa vasararoottori,
osa P 13. Roottori työnnetään kuvassa 3 esitetyl-
lä tavalla käyttöakselille, ja kiinnitetään aluslevyä,
osa P 11, ja uppokantaruuvia, osa P 15, käyttäen.
Uppokantaruuvi (P 15) kiristetään mukana toi-
mitetulla kuusiokoloavaimella samalla kun root-
torista pidetään vastaan toimitukseen sisältyvällä
haka-avaimella. Aseta avain niin, että tapit tarttu-
vat roottorin otsapinnan puoleisiin reikiin. Kierrä

Käyttöönotto

levyä niin, että voit asettaa avaimen tapit root-
torin reikiin.

Huomautus: Kun olet kiristänyt lieriöruuvin

kuusiokoloavaimella, kierrä vasararoottoria yksi
kierros (360°). Roottori ei saa tällöin hangata.
Tarpeen vaatiessa asennus on suoritettava uu-
delleen.

Tämän jälkeen voidaan laittaa paikalleen jauha-
tukseen sopiva seula, osa Z 1, työntämällä seula
etupuolelta jauhatuskammioon. Seula ja jauha-
tuskammiossa oleva seulanpitimen pinta ei saa
olla likainen tai pölyinen.
Jauhatuskammion luukku voidaan sitten sulkea
ja lukita kiinni käyttönupilla, osa P 10. Käyttönu-
pin kierretappi ruuvataan vaihteiston kannessa
olevaan sisäkierteeseen painamalla ja kiertämäl-
lä. Ensimmäiset kierrokset kiertyvät helposti. Kun
tappi kiertyy vaikeakulkuisesti, luukku on tosin
kiinni, mutta turvakytkin ei ole auennut vielä lu-
kituksesta. Kiertämistä on jatkettava tuntuvaan
vasteeseen asti (vielä n. kaksi kierrosta), vasta sit-
ten turvakytkimen lukitus on auennut ja mylly on
käyttövalmis.

Jauhaminen iskumyllyllä:
Ennen jauhamista sisään työnnetään sopiva seu-
la ja luukku suljetaan.
Tämän jälkeen tyhjennyskartion standardoituun
liitäntään, NS 29, kiinnitetään sopiva keräysastia.
Soveltuvia astioita ovat esim. lasista tai muovista
valmistetut Erlenmeyer-retortit, osa Z 3, pyöreät
retortit ja reagenssilasit. Astia on varmistettava
kiinni puristimella, osa Z 2. (ks. kuva 1).
Jos jauhettavat aineet ovat lämpöherkkiä tai ni-
iden tilavuus suurenee kovasti jauhettaessa, on
hyvä käyttää kaksikaulaista retorttia, jonka toise-
en aukkoon asennetaan suodatin (esim. vanua).
Ilmavirta jäähdyttää materiaalia eikä ylipainetta
synny. Erittäin kriittisten materiaalien kohdalla
(kun jauhettaessa syntyy erittäin hienojakoista
jauhetta) materiaali voidaan imeä myös tavalli-
sella pölynimurilla, jonka imuputki kiinnitetään
adapteria käyttäen tyhjennyskartioon. Jauhe jou-
tuu näin pölynimurin pussiin, josta sitä voidaan
ottaa jatkokäsittelyä varten.

Huomautus!

Advertising