Uitpakken wetenswaardigheden – IKA MF 10 basic User Manual

Page 51

Advertising
background image

51

Uitpakken

Wetenswaardigheden

Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit

• Geleverd materiaal IKA

®

MF 10

Tot de leveromvang van de aandrijving be-

horen:

een aandrijfeenheid IKA

®

MF 10, een opvang-

bak, een netkabel, een stiftsleutel, een inbuss-
leutel, een vorksleutel en een gebruiksaanwi-
jzing.

Bij de levering van de stootmaalkop beho-

ren:

een stootmaalbaan met aangebouwde deur
en drie ingeschroefde bevestigingsbouten, een
doseersluis, een hamerrotor, een verzonken
schroef, een schijf, een deksel en de door u be-
stelde zeef.

De analysemolen IKA

®

MF 10 is een continu

werkende universele molen. Zij maakt het mo-
gelijk om twee verschillende maalmethodes
toe te passen, die het grootste gedeelte van
alle in het laboratorium voorkomende maalta-
ken dekt.

Stootmalen:

Toepassing voor hard, bros maalgoed bijv. ge-
droogde of door koude bros geworden maal-
goederen (bijv. graan, koffie, kolen…).
Hier wordt het maalgoed met roterende klop-
pers en aan de maalbaan aangebrachte stoot-
lijsten fijngemaakt. Het maalgoed wordt ge-
broken en door overeenkomstige zeven in een
geschikte opvangbak uitgeworpen. De doseer-
inrichting van het vulgoed maakt een optimale
dosering mogelijk zodat de molen in het opti-
male werkpunt kan functioneren. De maalka-
mer is stofdicht afgesloten, de opvangbakken

- Neem in geval van beschadigingen onmiddel-

lijk de feitelijke toestand op

(Post, Spoorwegen of Expeditie)

Tot de levering van de snijdmaalkop beho-

ren:

een snijmaalbaan met drie ingebouwde stator-
messen, aangebouwde deur, aangebouwde
ronde klep en trechter alsmede drie ingeschro-
efde bevestigingsboute, een stoter, een mes-
senrotor met drie aangebouwde rotormessen,
een cilinderschroef, een schijf en de door u be-
stelde zeef.

zijn met normgeslepen verbindingen aange-
bracht. Daardoor ontstaat een minimaal verlies
van maalgoed.

Snijdmalen:

Toepassing voor zachte, vezelachtige maalgoe-
deren (bijv. hooit, stro, kunststofafval, papier,
hout…).
Hier wordt het maalgoed tussen roterende
messen en staande, aan de maalbaan aange-
brachte messen gesneden. Ook hier wordt het
maalgoed door zeven in de opvangbak naar
buiten gebracht. De vulgoed eenheid (glijgoot)
maakt het mogelijk grof stortgoed op te geven.
Door de snijdbelasting wordt minder energie in
het maalgoed gebracht, wat tot een geringere
verwarming leidt. Daardoor ontstaat er een mi-
nimaal verlies van maalgoed.

Advertising