Inhoudsopgave – IKA MF 10 basic User Manual

Page 49

Advertising
background image

49

Oorspronkelijke taal: Duits

NL

Pagina

CE-Conformiteitsverklaring 49
Verklaring van de tekens

49

Veiligheidsaanwijzingen 50
Uitpakken 51
Wetenswaardigheden 51
Correct gebruik

52

Inbedrijfstelling 53
Verhelpen van storingen

57

Onderhoud en reiniging

58

Toebehoren 58
Technische gegevens

59

Garantie 59

Inhoudsopgave

Wij verklaren in eigen verantwoordlijkheid, dat dit produkt voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EEG
and 2004/108/EEG en met de volgende normen of normatieve dokumenten overeenstemt: DIN EN IEC 61 010-1; DIN
EN ISO 12 100-1, -2; EN 60 204-1 and DIN EN IEC 61326-1.

CE - Conformiteitsverklaring

Verklaring van de tekens

Algemene gevaaraanduiding

Met dit symbool wordt informatie aangeduid die van belang is voor de technische werking

van het apparaat. Veronachtzaming kan beschadigingen aan het apparaat tot gevolg hebben.

Met dit symbool wordt informatie aangeduid die van fundamenteel belang is voor de vei-

ligheid van uw gezondheid. Veronachtzaming kan aantasting van de gezondheid en letsel tot

gevolg hebben.

Aanwjzing!

Attentie!

Advertising