Kun tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 101

Advertising
background image

3

SUOMI

Kun tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu

Kun tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu, seuraava
kuvake ilmestyy kosketuspaneeliin. Kosketa kuvaketta
(

) nähdäksesi tietoa tietoturvan ylläpitotyökaluista.

Kun tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu, laitteeseen jäävä tieto pyyhkiytyy
automaattisesti jokaisen kopio- ja faksityön jälkeen.
Kun tiedon poistaminen alkaa, seuraava viesti näkyy näytössä 6 sekunnin ajan*.

* Viestin näkymisaikaa voidaan muuttaa

pääkäyttäjän asetuksissa kohdassa
"VIESTIAJAN ASETUS". (Katso
Pääkäyttäjän asetusten opas sivu 10.)

Asiakirjan arkistointi-toiminnon luottamukselliset
kansiot ja luottamukselliset tiedostot

Jos syötät kolme kertaa peräkkäin väärän tunnussanan tietylle luottamukselliselle kansiolle
tai tiedostolle sellaisella koneella, jolle on asennettu tietoturvan ylläpitotyökalut, kansio tai
tiedosto lukitaan (käyttöä ei sallita tämän kansion tai tiedoston kanssa). Kansion tai
tiedoston lukituksen avaamiseksi käytä asetusta "VAPAUTA ASIAKIRJAN ARKISTOINTI -
TOIMINNON SUOJAUS" (tämän käyttöohjeen sivu 11) pääkäyttäjän asetuksissa.

Rajoitukset koskien rinnakkaista kopiointia ja
rinnakkaista tulostusta

Rinnakkainen kopiointi ja rinnakkainen tulostus toimivat kuten alla näytetty perustuen
palvelinlaitteen ja asiakaslaitteen konfigurointiin (onko tietoturvan ylläpitotyökalut asennettu vai ei).

HUOMIOI
Jos laitteen virta sammutetaan silloin, kun kuvatietoja poistetaan kovalevyasemasta tai
ennen kuin työ on valmis, tietoja ei mahdollisesti poisteta kokonaan. Mikäli et halua
jättää osittain poistettua tietoa silloin, kun virta katkaistaan, on suositeltavaa käyttää
pääkäyttäjän asetusten komentoa "TYHJENNÄ MUISTI" (tämän käyttöoppaan sivu 6)
tiedon poistamisen päättämiseksi ennen virran katkaisua.

Asiakaslaite

Tietoturvan ylläpitotyökalut:
Kyllä

Tietoturvan ylläpitotyökalut:
Ei

Palvelinlaite

Tietoturvan
ylläpitotyökalut:
Kyllä

Rinnakkaista toimintoa
voidaan käyttää. Tieto
poistetaan sekä palvelin-
että asiakaslaitteista.

Rinnakkaista toimintoa ei
voida käyttää.

Tietoturvan
ylläpitotyökalut:
Ei

Rinnakkaista toimintoa
voidaan käyttää. Tieto
poistetaan
asiakaslaitteesta.

Tavallista rinnakkaista
toimintoa voidaan käyttää.

TIETOJA POISTETAAN.

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising