Nederlands, Voll. geheugen wissen – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 68

Advertising
background image

6

NEDERLANDS

VOLL. GEHEUGEN WISSEN

Met dit programma kunt u alle gegevens wissen uit het geheugen en de vaste schijf van de machine.
Bedenk wel dat de volgende soorten gegevens met dit programma niet worden gewist. Met
het programma "WIS ALLE ADRESBOEKGEGEVENS/GEGEVENS VAN VERZONDEN
AFB." op pagina 7 wist u de volgende soorten gegevens

INDIVISUEEL/GROEP/PROGRAMMA/RELAISVERZENDING GEHEUGENBOX*

AFZENDERBEHEERLIJST

AFROEPGEHEUGEN/VERTROUWELIJK GEHEUGENBOX*

AFZENDERGEGEVENS

GEGEVENS VOOR INSTELLEN VAN ONTVANGST TOESTAAN/WEIGEREN
(INCLUSIEF WACHTWOORD VOOR FAXAFROEP)

INFORMATIE DOORSTUREN

* De afbeeldingsgevens die zijn opgeslagen in de GEHEUGENBOX worden gewist om dit

programma uit te voeren (VOLL. GEHEUGEN WISSEN).

Druk op de toets [VOLL. GEHEUGEN WISSEN]. Het volgende scherm verschijnt met het
verzoek om uw selectie te bevestigen ("JA" of "NEE").

[SCHERM 1 WISSEN]

U gaat terug naar het menuscherm
"BEVEILIGINGSINSTELLINGEN" wanneer u
op de toets [NEE] drukt.

Als het geheugen volledig wilt wissen, drukt u
op de toets [JA]. "WACHTEN A.U.B."
verschijnt en daarna het volgende scherm.

[SCHERM 2 WISSEN]

Tijdens het wissen van de gegevens
verschijnt het percentage gewiste gegevens
en het aantal herhalingen.

Wanneer de gegevens zijn gewist, wordt de
machine even uitgeschakeld en automatisch
weer ingeschakeld.

OPMERKING
Als de gegevensbeveiligingskit of de machine waarop deze is geïnstalleerd, wordt
afgevoerd of een andere eigenaar krijgt, moet de beheerder deze instelling uitvoeren.
Tijdens de uitvoering van de instelling mag de beheerder pas weggaan van de machine
als het zeker is dat alle gegevens zijn gewist.

Mocht u het wissen willen onderbreken terwijl dit plaatsvindt
Druk op de toets [ANNULEREN]. Het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord
verschijnt. Voer het beheerderswachtwoord in met de numerieke toetsen. Het wissen
van de gegevens stopt zodra u het juiste beheerderswachtwoord hebt opgegeven. De
stroom wordt voor korte tijd uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer
ingeschakeld. Alle gegevens die zijn gewist voordat u het beheerderswachtwoord hebt
opgegeven, worden niet hersteld (deze gegevens gaan verloren).

GEHEUGEN VOLLEDIG WISSEN.
(EXCLUSIEF ADRESBOEK/LIJST
VAN AFZENDERS.)

NEE

JA

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 keer)

VOLLEDIG GEHEUGEN WORDT GEWIST.
NA HET WISSEN VOLGT EEN HERSTART.

ANNULEREN

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising