Suomi – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 106

Advertising
background image

8

SUOMI

TIETOJEN POISTON TOISTOMÄÄRÄ

Tätä ohjelmaa käytetään turvallisuustoiminnon tehostamiseksi. Tiedon poiston
toistumiskertojen lukumäärä silloin, kun "TYHJENNÄ MUISTI"-, "POISTA ARKISTOIDUT
ASIAKIRJAT"-, "POISTA KAIKKI TIEDOT TYÖN TILAN VALMIIT TYÖT -LISTALTA"- tai
"POISTA OSOITEKIRJAN TIEDOT/KUVAN LÄHETTÄMISEN REK.TIEDOT"-toimintoa
käytetään, voidaan valita 1 ja 7 kerran välillä. Tehdasasetus on 1.
Kosketa [TIETOJEN POISTON TOISTOMÄÄRÄ]-näppäintä, ja valitse haluamasi
toistokertojen määrä

tai

-näppäimellä.

Kun olet valmis, paina [OK]-näppäintä.
(Katso "Toistoasetuksista" tämän käsikirjan sivulla 9.)

AUTOMAATTINEN NOLLAUS KÄYNNISTETTÄESSÄ

Tätä ohjelmaa käytetään kaikkien laitteessa olevien tietojen automaattiseen poistoon silloin,
kun laitteen virta on kytketty päälle. Seuraavia toimintoja voidaan käyttää poistettaviin tietoihin:
"KOKO MUISTI", "TIEDOSTOT (SIS. SUOJATUT/LUOTTAMUKSELLISET TIEDOSTOT)",
"PIKATIEDOSTOTIEDOT (SIS.SUOJATUT TIEDOSTOT)", "TYÖN TILAN VALMIIT TYÖT -
LISTA". Rastita niiden tietojen ruudut, jotka haluat automaattisesti poistettavan laitteen virran
ollessa kytkettynä päälle. (Näytöllä on kaksi ikkunaa. Kosketa

tai

-näppäintä

liikkuaksesi ikkunoiden välillä.) Kun olet valinnut poistettavat tiedot, kosketa [OK]-näppäintä.
Mitään ruutuja ei ole ennalta valittu.

AUTOMAATTINEN NOLLAUS KÄYNNISTETTÄESSÄ TOISTOKERRAT

Tätä ohjelmaa käytetään turvallisuustoiminnon tehostamiseksi. "AUTOMAATTINEN
NOLLAUS KÄYNNISTETTÄESSÄ"-toiminnon toistokertojen lukumäärän voi valita 1 ja 7
väliltä. Tehdasasetus on 1.
Kosketa [AUTOMAATTINEN NOLLAUS KÄYNNISTETTÄESSÄ TOISTOKERRAT]-
näppäintä ja valitse haluamasi lukumäärä

tai

-näppäimellä.

Kun olet valmis, paina [OK]-näppäintä.
(Katso "Toistoasetuksista" tämän käsikirjan sivulla 9.)

HUOMIOI
Kun on olemassa tallennettu kuvalähetystyö (faksi, verkkoskanneri tai internet-
faksityö)*, automaattinen poisto ei tapahdu virran ollessa kytkettynä päälle.
* Tämä koskee vastaanotettuja fakseja ja internet-fakseja, joita ei ole tulostettu. Tämä ei

kuitenkaan koske faksin muistissa olevaa tietoa (paitsi luottamuksellinen muistilokero).

Jos haluat keskeyttää sen jälkeen kun tietojen poistaminen on alkanut
Katso selitykset "Tyhjennä näyttö 2"-kohdassa ja "Jos haluat keskeyttää sen jälkeen kun
tietojen poistaminen on alkanut" "TYHJENNÄ MUISTI"-kohdassa sivulla 6 tässä
käsikirjassa.

HUOMIOI
Tämä ohjelma on otettu käyttöön ainoastaan silloin, kun "AUTOMAATTINEN NOLLAUS
KÄYNNISTETTÄESSÄ"-ruutu on valittu.

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising