Produktový klíč – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 169

Advertising
background image

11

ČEŠTINA

VYPÍNÁ SE OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ KLÍČE

Toto nastavení slouží k zákazu zobrazení tlačítka [ZNOVU ODESLAT], které slouží k
opakovanému odesílání poslednímu příjemci. Chcete-li zakázat zobrazení tlačítka [ZNOVU
ODESLAT], stisknutím zaškrtněte příslušné políčko. Pokud zakážete tlačítko [ZNOVU
ODESLAT], nezobrazí se na hlavních obrazovkách režimu faxu, Internetového faxu a
skeneru (strana 1-4 příručky Návod k faxovému modulu AR-FX8 a strana 1-11 příručky
"NÁVOD K OBSLUZE (pro odesílání obrazu)"). (Obvykle je toto tlačítko na těchto
obrazovkách zobrazeno.)

POVOLÍ ODBLOKOVÁNÍ VÝSTUPNÍ OPERACE PLNĚNÍ DOKUMENTY

Tento program se používá, pokud došlo k zablokování souboru nebo složky (není možné
provádět operace) po zadání nesprávného hesla. Stisknutím tlačítka [POVOLIT] na
obrazovce "POVOLÍ ODBLOKOVÁNÍ VÝSTUPNÍ OPERACE PLNĚNÍ DOKUMENTY"
odblokujete všechny zablokované soubory a složky. Pokud nejsou zablokovány žádné
soubory ani složky, je položka "POVOLÍ ODBLOKOVÁNÍ VÝSTUPNÍ OPERACE PLNĚNÍ
DOKUMENTY" v nabídce "BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ" zobrazena šedě.

PRODUKTOVÝ KLÍČ

Chcete-li poprvé povolit funkci zabezpečení, musíte pomocí nastavení administrátora
zadat produktový klíč (heslo). Pro tento účel slouží nastavení administrátora s názvem
"SADA OCHRANY DAT". Produktový klíč získáte od prodejce.

Stiskněte tlačítko [SADA OCHRANY DAT], pomocí číselnych tlačítek zadejte produktový
klíč a potom stiskněte tlačítko [ZADAT].

Pokud zadáte nesprávné číslo...
Zobrazí se výzva, abyste znovu zkontrolovali produktové číslo.

Pokud zadáte správné číslo...
Zobrazí se výzva, abyste vypnuli a znovu zapnuli napájení. Po přečtení zprávy stiskněte
tlačítko [OK]. Nejprve vypněte vypínač a potom hlavní vypínač. Po zapnutí napájení bude
funkce zabezpečení povolena.
Po povolení funkce zabezpečení tlačítko [SADA OCHRANY DAT] zmizí z obrazovky pro
zadání produktového klíče.

MX-FRX5U.book 11 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising