Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 131

Advertising
background image

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ AUTO CLEAR ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για βελτίωση της λειτουργίας ασφαλείας. Ο αριθµός
επαναλήψεων αυτόµατης απαλοιφής µετά την εκτύπωση ή τη µετάδοση εργασίας µπορεί
να οριστεί µε οποιοδήποτε νούµερο από το 1 έως το 7. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 1.
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ AUTO CLEAR ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ], και καθορίστε τον επιθυµητό αριθµό µε το πλήκτρο

ή

.

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο [OK].

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για περιορισµό καταστάσεων αρχειοθέτησης στη λειτουργία
αρχειοθέτησης εγγράφου. Οι καταστάσεις αρχειοθέτησης εγγράφου (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΗΓΟΡ.
ΑΡΧΕΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ.∆Ε∆.)
απενεργοποιούνται χωριστά σε κάθε περίπτωση λειτουργίας της αρχειοθέτησης εγγράφου
(κατάσταση: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΣΑΡΩΣΗ ΣΕ HDD, και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ).
Για απενεργοποίηση κατάστασης αρχειοθέτησης, αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου της για να την
επιλέξετε. (Υπάρχουν δύο οθόνες. Αγγίξτε το πλήκτρο

ή

για µετάβαση από τη µία

οθόνη στην άλλη.) Μετά την επιλογή επιθυµητών πλαισίων ελέγχου, αγγίξτε το πλήκτρο
[OK].
Αν απενεργοποιηθεί η κατάσταση κοινής χρήσης, η επιλογή "Αλλαγή ιδιότητας" (σελίδα 7-
21 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (για γενικές πληροφορίες και χρήση του
φωτοαντιγραφικού)") δεν είναι εφικτή κατά τον έλεγχο αρχείου που έχει αποθηκευθεί µε την
λειτουργία αρχειοθέτησης εγγράφου.
Κατά την εκτύπωση µε λειτουργία εκτυπωτή, οι επιλεγµένες µαζί µε το πρόγραµµα
ρυθµίσεις απενεργοποίησης κατάστασης αρχειοθέτησης δεν θα υπάρχουν στην οθόνη
Χειρισµός Εργασίας του οδηγού του εκτυπωτή (σελίδα 4-22 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
(ως εκτυπωτής)"). Ωστόσο, αν επιλεχθεί απενεργοποίηση κατάστασης αρχειοθέτησης κατά
την εκτύπωση αρχείου, το αρχείο δεν θα αποθηκευθεί (θα γίνει µόνο η εκτύπωσή του).

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για απενεργοποίηση της εκτύπωσης οποιασδήποτε από τις
ακόλουθες λίστες που εκτυπώνονται µε χρήση του "ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ" στις
προσαρµοσµένες ρυθµίσεις (σελίδα 2-18 στο "Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (για γενικές
πληροφορίες και χρήση του φωτοαντιγραφικού)").
"ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ", "ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ", "ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ", "ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΙΣΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΦΑΚΕΛΛΩΝ"
Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις λίστες που δεν θέλετε να εκτυπωθούν και µετά αγγίξτε
το πλήκτρο [OK].

Σχετικά µε την ρύθµιση επαναλήψεων

Αν αυξήσετε τη ρύθµιση (αριθµός επαναλήψεων) για βελτίωση της λειτουργίας
ασφαλείας, αυξάνετε και το χρόνο που απαιτείται για απαλοιφή δεδοµένων. Συνιστάται
να επιλέξετε τις ανάλογες ρυθµίσεις για τις δικές σας ανάγκες ασφαλείας και συνθήκες
χρήσης στις επιλογές "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ",
"ΑΡΙΘ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΑΥΤ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ", και
"ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ AUTO CLEAR ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ".

MX-FRX5U.book 9 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising