Norsk, Slett dokumentarkiveringsdata, Slette adressebokdata/bildesend registrerte data – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 93

Advertising
background image

7

NORSK

SLETT DOKUMENTARKIVERINGSDATA

Dette programmet brukes til å slette data som er lagret med funksjonen for
dokumentarkivering Data som er angitt som "BESKYTT" eller "KONFIDENSIELT" slettes
også. Hvis du vil slette data som er lagret i hovedmappe og egendefinert mappe med "FIL"-
funksjonen, merker du av for "ARKIVERE DATA (INKLUSIVE BESKYTTEDE/
KONFIDENSIELLE FILER)". Hvis du vil slette data som er lagret med "HURTIGFIL", merker
du av for "HURTIGARKIV DATA (INKLUSIVE BESKYTTEDE FILER)". Når du har merket
data som skal slettes, berører du [SLETT]-tasten. Det vises en melding som ber deg om å
bekrefte valget ("JA" eller "NEI"). Du berører [JA]-tasten hvis du vil sette i gang slettingen av
merkede data. I løpet av slettingen vises fremdriften som prosent, sammen med antall
gjentakelser. Når dataslettingen er fullført, slås maskinen av midlertidig og starter igjen
automatisk.

SLETT ALLE DATA I JOBBSTATUS LISTE OVER FERDIGE JOBBER

Denne innstillingen brukes til å slette alle data (brukernavn for skriver, adresse for sending
av faks/bilde, senderinformasjon for mottatte fakser og den fullstendige køen for
SharpOSA*) fra listen som vises når "FULLFØRT" velges i jobbstatusskjermen (side 1-15 i
"GENERELL BRUKERVEILEDNING (for generell informasjon og daglig bruk av
kopimaskinen)"). Hvis du vil slette dataene, berører du tasten [SLETT ALLE DATA I
JOBBSTATUS LISTE OVER FERDIGE JOBBER]. Det vises en melding som ber deg om å
bekrefte valget ("JA" eller "NEI"). Du berører [JA]-tasten hvis du vil sette i gang slettingen av
merkede data. I løpet av slettingen vises fremdriften som prosent, sammen med antall
gjentakelser. Når dataslettingen er fullført, slås maskinen av midlertidig og starter igjen
automatisk.

* Vises når programmets kommunikasjonsmodul (MX-AMX2) er installert.

SLETTE ADRESSEBOKDATA/BILDESEND REGISTRERTE DATA

Dette programmet brukes til å slette elementene som er indikert nedenfor, og som ikke kan
slettes eller initialiseres ved hjelp av programmet "SLETT ALT MINNE" (side 6) eller
programmet "GJENOPPRETTE FABRIKKSTANDARDER" (side 15 i "VEILEDNING TIL
ADMINISTRATORINNSTILLINGER").

INDIVIDUELL/GRUPPE/PROGRAM//RELE KRINGKASTING MINNEBOKS

AVSENDERKONTROLLISTE

AVSPØRRINGSMINNE/KONFIDENSIELL MINNEBOKS

AVSENDERDATA

TILLAT/AVSLÅ MOTTAKSINNSTILLINGSDATA (INKLUSIVE AVSPØRRING AV
PASSKODENUMMER)

VIDRESENDINGS INFORMASJON

Merk av i avmerkingsboksene til de elementene du vil slette. (Det er to skjermbilder. Du
berører tasten

eller

når du vil veksle mellom skjermbildene.) Hvis du vil slette

dataene, trykker du på [SLETT]-tasten. Det vises en melding som ber deg om å bekrefte
valget ("JA" eller "NEI"). Du berører [JA]-tasten hvis du vil sette i gang slettingen av
merkede data. I løpet av slettingen vises fremdriften som prosent, sammen med antall
gjentakelser. Når dataslettingen er fullført, slås maskinen av midlertidig og starter igjen
automatisk.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising