Svenska – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 82

Advertising
background image

8

SVENSKA

ANTAL GÅNGER RENSNING AV DATA UPPREPAS

Det här programmet används för att förbättra säkerhetsfunktionen. Antalet gånger som
dataraderingen upprepas när "RADERA HELA MINNET", "RENSA
DOKUMENTARKIVERINGSDATA", "RENSA ALLA DATA I JOBBSTATUSENS LISTA
ÖVER AVSLUTADE JOBB", eller "RENSA ADRESSBOKSDATA/REGISTRERAD DATA
FÖR BILDSÄNDNING" utförs kan ställas in på 1-7 gånger. Fabrikens inställning är 1.
Rör vid knappen [ANTAL GÅNGER RENSNING AV DATA UPPREPAS], och ställ in önskat
antal gånger med

eller

knappen.

När det är klart, rör vid [OK] knappen.
(Se "Om inställningen för upprepning" på sidan 9 i den här manualen.)

AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING VID START

Det här programmet används för att automatiskt rensa all data i maskinen när man trycker
på strömbrytaren. I följande sektioner kan man radera data: "HELA MINNET", "FILDATA
(INKLUSIVE SKYDDADE FILER/KONFIDENTIELLA FILER)", "SNABBFILSDATA
(INKLUSIVE SKYDDADE FILER)", "JOBBSTATUSENS LISTA ÖVER AVSLUTADE
JOBB". Markera kryssrutorna för den data som du vill automatiskt ska raderas när man
trycker på strömbrytaren. (Det finns två fönster. Rör vid

eller

knappen för att bläddra

mellan fönster.) När du har valt den data som ska rensas bort, rör vid [OK] knappen.
Från början är inga kryssrutor markerade.

ANTAL GÅNGER AUTO ÅTERSTÄLLN. VID START UPPREPAS

Det här programmet används för att förbättra säkerhetsfunktionen. Antalet gånger som
"AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING VID START" upprepas kan ställas in från allt mellan 1 till
7 gånger. Fabriksinställningen är 1.
Rör vid knappen [ANTAL GÅNGER AUTO ÅTERSTÄLLN. VID START UPPREPAS], och
ställ in önskat antal gånger med

eller

knappen.

När det är klart, rör vid [OK] knappen.
(Se "Om inställningen för upprepning" på sidan 9 i den här manualen.)

OBS
Om det gäller ett lagrat bildjobb som ska skickas (fax, nätverksskanner, eller
Internetfaxjobb)*, utförs inte den automatiska raderingen när man trycker på strömbrytaren.
* Detta inkluderar mottagna faxmeddelanden och Internetfax som ännu inte skrivits ut,

emellertid inkluderar det inte data som finns i en faxminnesbox (utom konfidentiell
box).

Om du vill ångra efter att raderingen av data har påbörjats
Se förklaringarna i "Radera skärm 2" och "Om du vill ångra efter att raderingen av data
har påbörjats" i "RADERA HELA MINNET" på sidan 6 av denna manual.

OBS
Detta program är endast aktivt när kryssrutan för "AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING
VID START" har markerats.

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising