Svenska, Rensa dokumentarkiveringsdata – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 81

Advertising
background image

7

SVENSKA

RENSA DOKUMENTARKIVERINGSDATA

Det här programmet används för att rensa bort data som lagrats med
dokumentarkiveringsfunktionen. Även data med inställningen "SKYDDA" eller
"KONFIDENTIELLT" rensas bort. För att rensa bort data som lagrats i huvudmappen och
den anpassade mappen med "FIL"-funktionen, markera kryssrutan för "FILDATA
(INKLUSIVE SKYDDADE FILER/KONFIDENTIELLA FILER)". För att rensa bort data som
sparats med "SNABBFIL", markera kryssrutan för "SNABBFILSDATA (INKLUSIVE
SKYDDADE FILER)". När du har valt den data som ska rensas bort, rör vid [RENSA]
knappen. Ett meddelande visas och ber dig godkänna rensningen ("JA" eller "NEJ"). Rör
vid [JA] knappen för att börja rensa bort all markerad data. Under pågående rensning visas
förloppet med ett procentantal och antalet repetitioner. När all data har rensats bort stängs
maskinen av automatiskt och startar sedan igen.

RENSA ALLA DATA I JOBBSTATUSENS LISTA ÖVER AVSLUTADE
JOBB

Den här inställningen används för att radera all data (användarnamn till skrivare,
destinationer dit fax/bilder skickats, information om mottagna fax och SharpOSA
fullständig*) i listan som visas när "SLUTFÖRT" är valt i jobbstatusfönstret (sidan 1-15 i
"ANVÄNDARMANUAL (för allmän information och användning av kopieraren)"). För att
radera all data, tryck på knappen [RENSA ALLA DATA I JOBBSTATUSENS LISTA ÖVER
AVSLUTADE JOB]. Ett meddelande visas och ber dig godkänna rensningen ("JA" eller
"NEJ"). Rör vid [JA] knappen för att börja rensa bort all markerad data. Under pågående
rensning visas förloppet med ett procentantal och antalet repetitioner. När all data har
rensats bort stängs maskinen av automatiskt och startar sedan igen.

* Visas när programmets kommunikationsmodul (MX-AMX2) är installerad.

RENSA ADRESSBOKSDATA/REGISTRERAD DATA FÖR BILDSÄNDNING

Det här programmet används för att radera posterna som visas här nedan, som inte kan
raderas eller påbörjas med hjälp av "RADERA HELA MINNET" programmet (sidan 6) eller
"ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR" (sidan 15 i "Administratörsinställningar")
programmet.

MINNESRUTA FÖR INDIVIDUELL-/GRUPP-/PROGRAM-/RELÄSÄNDNING

AVSÄNDARKONTROLLISTA

POLLINGMINNE/KONFIDENTIELL BOX

AVSÄNDARDATA

TILLÅT/REFUSERA INSTÄLLNINGSDATA FÖR MOTTAGNING (INKLUSIVE HÄMTA
PASSERKOD)

VIDARESKICKAR INFORMATIONEN

Markera kryssrutorna till de poster som du vill radera. (Det finns två fönster. Rör vid
eller

knappen för att bläddra mellan fönster.) För att radera data tryck på [RENSA]

knappen. Ett meddelande visas och ber dig godkänna rensningen ("JA" eller "NEJ"). Rör
vid [JA] knappen för att börja rensa bort all markerad data. Under pågående rensning visas
förloppet med ett procentantal och antalet repetitioner. När all data har rensats bort stängs
maskinen av automatiskt och startar sedan igen.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising