Sada ochrany dat je nainstalována, Omezení tandemového kopírování a tisku – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 161

Advertising
background image

3

ČEŠTINA

Sada ochrany dat je nainstalována

Pokud je sada ochrany dat nainstalována, zobrazí se na
dotykovém panelu následující ikona. Stisknutím této
ikony (

) zobrazíte informace o verzi sady ochrany dat.

Je-li nainstalována sada ochrany dat, budou po každé úloze kopírování a faxování
automaticky vymazána data v zařízení.

Po zahájení vymazávání se po dobu 6 sekund* zobrazí následující hlášení.

* Délku zobrazení této zprávy lze změnit

nastavením administrátora "VOLBA
DOBY ZOBRAZENÍ HLÁŠENÍ". (Viz strana
10 v průvodci nastavením administrátora.)

O důvěrných složkách a důvěrných souborech
funkce Řazení dokumentů

Pokud v zařízení, ve kterém je nainstalována sada ochrany dat, zadáte třikrát po sobě
nesprávné heslo pro přístup ke konkrétní důvěrné složce nebo souborů, složka nebo
soubor budou zablokovány (s danou složkou nebo souborem nebude možné provést
žádnou operaci). Pro odblokování složky nebo souboru je nezbytné použít nastavení
administrátora "POVOLÍ ODBLOKOVÁNÍ VÝSTUPNÍ OPERACE PLNĚNÍ DOKUMENTY"
(strana 11 této příručky).

Omezení tandemového kopírování a tisku

Tandemové kopírování a tisk funguje podle následujícího popisu na základě konfigurace
serverového počítače a klientské stanice (bez ohledu na to, zda je sada ochrany dat
nainstalovaná či nikoli).

POZNÁMKA
Dojde-li během vymazávání obrazových dat z pevného disku nebo před dokončením
úloh k přerušení napájení, data pravděpodobně nebudou zcela vymazána. Pokud
nechcete, aby při přerušení napájení zůstala v zařízení částečně vymazaná data,
doporučujeme použít nastavení administrátora "VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI" (strana 6
této příručky) pro úplné vymazání dat před vypnutím napájení.

Klientská stanice

Sada ochrany dat: Ano

Sada ochrany dat: Ne

Serverový
počítač

Sada ochrany
dat: Ano

Tandemovou funkci lze
používat. Data jsou vymazána
ze serveru i klientské stanice.

Tandemovou funkci nelze
používat.

Sada ochrany
dat: Ne

Tandemovou funkci lze
používat. Data jsou
vymazána z klientské stanice.

Lze používat pravidelnou
tandemovou funkci.

DATA BYLA VYMAZÁNA.

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising