Beheerdersinstellingen, Beveiligingsinstellingen, Nederlands – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 67

Advertising
background image

5

NEDERLANDS

BEHEERDERSINSTELLINGEN

I

n dit gedeelte worden de beheerdersinstellingen betreffende de beveiligingsfunctie

uitgelegd, die de beheerder gebruikt voor de gegevensbeveiligingskit.
In de volgende uitleg is ervan uitgegaan dat de machine de printer-, fax-, netwerkscanner-
en internetfaxfunctie heeft, en dat de applicatiecommunicatie-module is geïnstalleerd.

LIJST BEHEERDERSINSTELLINGEN

Werken met de beheerdersinstellingen

Volg de procedure op pagina 4 en 5 van de beheerdersinstellingenhandleiding om de
beheerdersinstellingen te configureren.
Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, is het gedurende 5 minuten niet
mogelijk het beheerderswachtwoord in te voeren als driemaal achtereen een onjuist
beheerderswachtwoord is ingevoerd.
Een uitleg van deze instellingen vindt u op de volgende pagina's.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, worden beveiligingsinstellingen (met
uitzondering van [SSL-INSTELLINGEN] en [IPsec INSCHAKELEN] toegevoegd aan de
instellingen die verschijnen als op de toets [BEVEILIGINGSINSTELLINGEN] wordt gedrukt.

Het menu beveiligingsinstellingen bestaat uit enkele schermen.
Druk op de toets

rechts onder in het scherm om naar het volgende scherm te gaan.

Naam instelling

Pagina

Naam instelling

Pagina

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

VOLL. GEHEUGEN WISSEN

6

DOCUMENTARCHIVERING

9

WIS DE
DOCUMENTARCHIVERINGSGEGEVENS

7

DEACTIVEREN VAN
LIJSTAFDRUK

9

WIS ALLE GEGEVENS IN DE
TAAKSTATUS LIJST VAN
UITGEVOERDE TAKEN

7

DEACTIVEREN VAN
AFDRUKTAKEN, BEHALVE
AFDRUK VASTHOUDEN-TAAK

10

WIS ALLE ADRESBOEKGEGEVENS/
GEGEVENS VAN VERZONDEN AFB.

7

TAAKSTATUS LIJST VAN
UITGEVOERDE TAKEN DISPLAY-
INSTELLINGEN

10

AANTAL KEREN DAT HET WISSEN
VAN GEGEVENS WORDT HERHAALD

8

DEACTIVEREN VAN DE
OPNIEUW VERZENDEN-TOETS

11

AUTOM. WISSEN OPSTART

8

HEF VERGRENDELING VAN
DOCUMENT-ARCHIVERINGS
UITVOERHANDELING OP

11

AANTAL HERH. PROGRAMMA
AUTOM. WISSEN BIJ OPSTART

8

PRODUCTCODE

AANTAL HERHALINGEN PROGR.
AUTOM. WISSEN BIJ JOBEINDE

9

GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT

11

SSL-INSTELLINGEN

IPsec INSCHAKELEN

VOLL. GEHEUGEN WISSEN

OK

SYSTEEMINSTELLINGEN

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

MX-FRX5U.book 5 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising