Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 96

Advertising
background image

10

NORSK

DEAKTIVERE ANDRE UTSKRIFTSJOBBER ENN JOBB SOM VENTER
PÅ UTSKRIFT

Hvis et utskrevet dokument blir liggende i en utboks etter at det er skrevet ut i skrivermodus,
kan det hende at noen andre tar dokumentet, og sensitiv informasjon kan komme på
avveie. Dette programmet brukes til å deaktivere alle andre utskriftsjobber enn de
utskriftsjobbene som krever at utskriften settes i gang fra maskinens kontrollpanel. Du
aktiverer dette programmet ved å merke av i avmerkingsboksen. Hvis du vil skrive ut en
jobb når dette programmet er aktivert, velger du "Bare hold" i "Oppbevaring"-feltet til
skriverdriveren og utfører utskriftskommandoen. Når du vil starte utskriften, henter du opp
filen fra maskinens kontrollpanel ved hjelp av funksjonen for dokumentarkivering, slik den er
beskrevet i "HENTE FREM OG BRUKE EN FIL" (side 7-13 i "GENERELL
BRUKERVEILEDNING (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)". Hvis
"Hold etter utskrift" eller "Prøveutskrift" blir valgt før utskriftskommandoen utføres, blir ikke
dokumentet skrevet ut. Imidlertid vil jobben bli oppbevart i maskinen, og den kan skrives ut
senere fra kontrollpanelet ved hjelp av "JOBBINNSTILLINGER" i funksjonen for
dokumentarkivering på samme måte som en "Bare hold"-jobb.

JOBBSTATUS LISTE OVER FERDIGE JOBBER
VISNINGSINNSTILLINGER

Denne innstillingen brukes til å velge om jobblisten som vises når "FULLFØRT" velges i
jobbstatusskjermen, skal vises eller ikke (side 1-15 i "GENERELL BRUKERVEILEDNING
(for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)"). (Innstillingen kan velges
separat for modiene "UTSKR.JOBB", "SKANNE TIL", "FAKSJOBB", "INTERN.FAKS" og
"Sharp OSA-SCAN"*.) I listen FERDIGE JOBBER lagres og vises brukernavn for skriver,
adresse for sending av faks/bilde og senderinformasjon for mottatte fakser. Hvis du av
sikkerhetshensyn ikke vil visse denne informasjonen, bruker du dette programmet til å
deaktivere visning av listen.
Hvis du ikke vil vise "FULLFØRT"-tasten som brukes til å vise listen FERDIGE JOBBER i de
ulike modiene, fjerner du avmerkingen. Hvis du vil at tasten skal vises, må du sørge for at
boksen er avmerket. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten.

* Vises når programmets kommunikasjonsmodul (MX-AMX2) er installert.

MX-FRX5U.book 10 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising