Produkt kode – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 121

Advertising
background image

11

DANSK

DEAKTIVERING AF GENSEND TAST

Denne indstilling anvendes til at deaktivere visning af tasten [GENSEND], som bruges til at
overføre til den destination, som der sidst blev foretaget en overførsel til. For at deaktivere
visning af tasten [GENSEND] berøres afkrydsningsfeltet, så der vises et kryds. Når tasten
[GENSEND] er deaktiveret vises den ikke på hovedskærmen for faxfunktion, Internet-
faxfunktion og scannerfunktion (side 1-4 i Vejledning for faxudvidelseskit AR-FX8 og side 1-
11 i "BETJENINGSVEJLEDNING (for sendt billede)"). (Tasten vises normalt på disse
skærme.)

UDLØS SPÆRRING PÅ UDSKRIFT FRA DOKUMENTARKIVET

Dette program bruges når en mappe eller et arkiv er blevet låst (al drift er forbudt) på grund
af en forkert adgangskode. Berør [UDLØS] tasten i "UDLØS SPÆRRING PÅ UDSKRIFT
FRA DOKUMENTARKIVET"- skærmen for at udløse alle mapper og arkiver. Når der ikke er
flere låste mapper og arkiver vises "UDLØS SPÆRRING PÅ UDSKRIFT FRA
DOKUMENTARKIVET" med gråt i skærmmenuen: "SIKKERHEDSINDSTILLINGER"

PRODUKT KODE

For at aktivere sikkerhedsfunktionen for første gang skal du bruge en administratorindstilling
til at indtaste produktkoden (adgangskode). Navnet på denne administratorindstillingen er
"DATA SIKKERHEDSSÆT". Kontakt forhandleren for at få produktkoden.

Berør [DATA SIKKERHEDSSÆT] tasten, indtast produktkoden ved hjælp af de numeriske
taster og berør så [INDTAST] tasten.

Hvis der indtastes et forkert tal…
Vises der nu en besked, der forklarer hvordan man kontrollerer produktnøglenummeret
igen.

Hvis det rigtige tal indtastes…
Vises der nu en besked, der forklarer hvordan man først slukker og dernæst tænder for
strømforsyningen. Berør [OK] tasten, når beskeden er læst færdig.
Sluk først for strømafbryderen og dernæst for hovedstrømafbryderen.
Sikkerhedsfunktionen kan bruges, når strømforsyningen tændes igen. Så snart
strømforsyningen virker, bliver [DATA SIKKERHEDSSÆT] tasten ikke længere vist på
produktnøgle-skærmen.

MX-FRX5U.book 11 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising