Administratörsinställningar, Säkerhetsinställningar, Svenska – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 79

Advertising
background image

5

SVENSKA

ADMINISTRATÖRSINSTÄLLNINGAR

Bland administratörsinställningarna som administratören använder till datasäkerhetsprogrammet
beskriver detta avsnitt de inställningar som är anslutna till säkerhetsfunktionen.
Följande förklaringar antar att maskinen är utrustad med skrivar-, fax-, nätverksskanner-
och Internet-faxfunktioner samt att programmets kommunikationsmodul är installerad.

LISTA ÖVER ADMINISTRATÖRSINSTÄLLNINGAR

Använda administratörsinställningarna

Följ anvisningarna på sidorna 4 och 5 i Administratörsinställningar för att konfigurera
inställningarna i administratörsinställningarna.
Om datasäkerhetsprogrammet är installerat och man skriver in fel administratörslösenord 3
gånger i rad får man inte skriva in administratörslösenordet igen förrän efter 5 minuter.
För förklaringar till varje inställning, se följande sidor.

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR

När datasäkerhetsprogrammet är installerat, läggs inställningar som gäller säkerhet till i
inställningarna som visas när du trycker på knappen [SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR]
(utom [SSL-INSTÄLLNINGAR] och [AKTIVERA IPsec]).

Menyn för säkerhetsinställningar består av flera fönster.
Rör vid

knappen i det nedre högra hörnet på skärmen för att flytta till nästa fönster.

Inställningsnamn

Sidan

Inställningsnamn

Sidan

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR

RADERA HELA MINNET

6

AVAKTIVERING AV
DOKUMENTARKIVERING

9

RENSA
DOKUMENTARKIVERINGSDATA

7

AVAKTIVERING AV
LISTUTSKRIFT

9

RENSA ALLA DATA I
JOBBSTATUSENS LISTA ÖVER
AVSLUTADE JOBB

7

AVAKTIVERING AV ANDRA
UTSKRIFTER ÄN PRINT HOLD
JOBB

10

RENSA ADRESSBOKSDATA/
REGISTRERAD DATA FÖR
BILDSÄNDNING

7

VISNINGSINST. FÖR
JOBBSTATUSENS LISTA ÖVER
AVSLUTADE JOBB

10

ANTAL GÅNGER RENSNING AV
DATA UPPREPAS

8

AVAKTIVERING AV
ÅTERSÄNDNINGSTANGENTEN

11

AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING
VID START

8

TA BORT LÅSET PÅ
UTMATNINGSFUNKTIONEN
FÖR DOKUMENTARKIVERING

11

ANTAL GÅNGER AUTO ÅTERSTÄLLN.
VID START UPPREPAS

8

PRODUKTNYCKEL

ANTAL GGR AUTO
ÅTERSTÄLLNING UPPREPAS
VID JOBBSLUT

9

DATASÄKERHETSPROGRAM

11

SSL-INSTÄLLNINGAR

AKTIVERA IPsec

RADERA HELA MINNET

OK

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR

MX-FRX5U.book 5 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising