Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 120

Advertising
background image

10

DANSK

DEAKTIVERING AF UDSKRIFTSJOBS EKSKL. HOLD UDSKRIFT JOBS

Hvis et udskrevet dokument efterlades i en udbakke efter at være blevet udskrevet som
print, er det muligt at en anden person kan tage dokumentet og få adgang til følsom
information. Dette program bruges til at deaktivere alle udskrivningsjobs bortset fra dem,
der kræver udskrivning for at kunne startes fra maskinens betjeningspanel. For at aktivere
dette program, vælges afkrydsningsboksen. For at udskrive et job når dette program er
aktiveret, vælges "Gem kun" i feltet "Tilbageholdelse" på printerdriveren, og derefter udføres
udskrivningskommandoen. For at begynde udskrivning kaldes på filen fra maskinens
betjeningspanel ved hjælp af dokumentarkiveringsfunktionen som forklaret i "HENTE EN
FIL FREM OG BRUGE DEN" (side 7-13 i "BETJENINGSVEJLEDNING (generel information
og brugsanvisning til fotokopimaskinen)". Hvis "Gem efter udskrivning" eller "Prøveudskrift"
vælges før udskrivningsordren udføres, finder udskrivningen ikke sted. Jobbet vil imidlertid
blive holdt i maskinen og kan blive udskrevet fra betjeningspanelet ved brug af
"JOBINDSTILLINGER" for dokumentarkiveringsfunktionen på samme måde som et "Gem
kun" job.

JOBSTATUS LISTE OVER UDFØRTE JOBS DISPLAYINDSTILLINGER

Denne indstilling anvendes til at vælge om den jobliste, der kommer frem, når
"AFSLUTTET" er valgt på jobstatusskærmen skal vises (side 1-15 i
"BETJENINGSVEJLEDNING (generel information og betjening af kopimaskinen)").
(Indstillingen kan vælges separat for "PRINTJOB", "SCAN TIL", "FAX-JOB", "INTERNET-
FAX" OG "Sharp OSA-SCAN"* funktioner.) Listen UDFØRTE JOBS lagres og viser
printermådebrugernavne, fax/billede-afsenderdestinationer, og afsenderinformation for
modtagen fax. Hvis du af sikkerhedsgrunde ikke ønsker at vise denne information, bruges
dette program til at deaktivere visning af listen.
Fjern afkrydsningen for hver funktion, hvis du ikke ønsker at få vist tasten "AFSLUTTET",
som bruges til at vise listen over AFSLUTTEDE JOBS. Hvis du ønsker at tasten skal være
synlig, skal der krydses af i afkrydsningsfeltet. Når du er færdig, berøres tasten [OK].

* Dette kommer frem når kommunikationsmodulet for applikation (MX-AMX2) er installeret.

MX-FRX5U.book 10 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising