Nederlands, Wis de documentarchiveringsgegevens – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 69

Advertising
background image

7

NEDERLANDS

WIS DE DOCUMENTARCHIVERINGSGEGEVENS

Met dit programma wist u gegevens die zijn opgeslagen met de functie documentarchivering.
Gegevens waarvoor "BEVEILIGEN" of "VERTROUWELIJK" is ingesteld, worden ook gewist.
Als u gegevens die zijn opgeslagen in de hoofdmap en de aangepaste map wilt wissen met
de functie "BESTAND", selecteert u het selectievakje "BESTANDSGEGEVENS (INCLUSIEF
BESCHERMDE/VERTROUWENLIJKE BESTANDEN)". Als u gegevens wilt wissen met
"SNELBESTAND", selecteert u het selectievakje "SNELBESTANDGEGEVENS (INCLUSIEF
BEVEILGDE BESTANDEN)". Nadat u de te wissen gegevens hebt geselecteerd, drukt u op
de toets [WISSEN]. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen te bevestigen ("JA"
of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde gegevens wilt
starten. Tijdens het wissen wordt de vooruitgang weergegeven als percentage, en ook het
aantal herhalingen. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine
tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld.

WIS ALLE GEGEVENS IN DE TAAKSTATUS LIJST VAN UITGEVOERDE TAKEN

Met dit programma wist u alle gegevens (namen printergebruikers, fax/beeldverzendgegevens,
afzenderinformatie ontvangen faxen, en Sharp OSA wachtrij voltooid*) van de lijst die
verschijnt wanneer "VOLTOOID" wordt geselecteerd in het taakstatusscherm (pagina 1-15 van
de "GEBRUIKSAANWIJZING (algemene informatie en werking van kopieerder)"). U wist de
gegevens door te drukken op de toets [WIS ALLE GEGEVENS IN DE TAAKSTATUS LIJST
VAN UITGEVOERDE TAKEN]. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen te
bevestigen ("JA" of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde
gegevens wilt starten. Tijdens het wissen wordt de vooruitgang weergegeven als percentage,
evenals het aantal herhalingen. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de
machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld.

* Dit verschijnt wanneer de applicatiecommunicatie-module (MX-AMX2) wordt geïnstalleerd.

WIS ALLE ADRESBOEKGEGEVENS/GEGEVENS VAN VERZONDEN AFB.

Met dit programma kunt u de hieronder aangegeven items wissen. Deze kunnen niet
worden gewist of geïnitialiseerd met het programma "VOLL. GEHEUGEN WISSEN" (pagina
6) of het programma "FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN" (pagina 15 van de
"BEHEERDERSINSTELLINGENHANDLEIDING").

INDIVISUEEL/GROEP/PROGRAMMA/RELAISVERZENDING GEHEUGENBOX

AFZENDERBEHEERLIJST

AFROEPGEHEUGEN/VERTROUWELIJK GEHEUGENBOX

AFZENDERGEGEVENS

GEGEVENS VOOR INSTELLEN VAN ONTVANGST TOESTAAN/WEIGEREN
(INCLUSIEF WACHTWOORD VOOR FAXAFROEP)

INFORMATIE DOORSTUREN

Selecteer de selectievakjes van de items die u wilt wissen. (Er zijn twee schermen. Druk op
de toets

of

om van het ene scherm naar het andere te gaan.) Als u de gegevens wilt

wissen, drukt u op de toets [WISSEN]. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen
te bevestigen ("JA" of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde
gegevens wilt starten. Tijdens het wissen wordt de vooruitgang weergegeven als
percentage, en ook het aantal herhalingen. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd
is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising