Čeština, Odstraňte data ukládání dokumentu do souboru – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 165

Advertising
background image

7

ČEŠTINA

ODSTRAŇTE DATA UKLÁDÁNÍ DOKUMENTU DO SOUBORU

Tento program slouží k mazání dat uložených pomocí funkce ukládání dokumentů. Budou
smazána rovněž data, u kterých je nastaven stav "ZABEZPEČENÍ" nebo "DŮVĚRNÉ".
Chcete-li smazat data v hlavní složce a vlastní složce pomocí funkce "SOUBOR",
zaškrtněte políčko "DATA SOUBORŮ (VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH/DŮVĚRNÝCH
SOUBORŮ)". Chcete-li smazat data uložená pomocí funkce "RYCHLÝ SOUBOR",
zaškrtněte políčko "DATA DOČASNÝCH SOUBORŮ (VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH
SOUBORŮ)". Po vybrání dat, která mají být smazána, stiskněte tlačítko [ODSTRANIT].
Zobrazí se výzva potvrzení smazání ("ANO" nebo "NE"). Stisknutím tlačítko [ANO] zahájíte
mazání vybraných dat. Během mazání bude zobrazen průběh v procentech společně s
počtem opakování. Po vymazání dat bude automaticky krátce přerušeno a znovu
obnoveno napájení zařízení.

ODSTRAŇTE VŠECHNA DATA V SEZNAMU STAVU ÚLOH A
DOKONČENÝCH ÚLOH

Toto nastavení slouží k vymazání všech dat (jména uživatelů tiskárny, příjemci faxů nebo
obrázků, informace o odesilatelích přijatých faxů a dokončená fronta SharpOSA*) ze
seznamu, který se zobrazí po volbě "DOKONČENO" na obrazovce stavu úloh (strana 1-15
příručky "NÁVOD K OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky)"). Chcete-li tato
data vymazat, stiskněte tlačítko [ODSTRAŇTE VŠECHNA DATA V SEZNAMU STAVU ÚLOH
A DOKONČENÝCH ÚLOH]. Zobrazí se výzva potvrzení smazání ("ANO" nebo "NE").
Stisknutím tlačítko [ANO] zahájíte mazání vybraných dat. Během mazání bude zobrazen
průběh v procentech společně s počtem opakování. Po vymazání dat bude automaticky
krátce přerušeno a znovu obnoveno napájení zařízení.

* Tento seznam se zobrazí, je-li nainstalován komunikační modul aplikace (MX-AMX2).

ODSTRAŇTE DATA/OBRAZ ADRESÁŘE ODEŠLETE REGISTROVANÁ
DATA

Tento program slouží k mazání níže uvedených položek, které nelze smazat nebo
inicializovat pomocí programu "VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI" (strana 6) nebo programu
"VYNULOVAT NASTAVENÍ OD VÝROBCE" (strana 15 příručky "PRŮVODCE NASTAVENÍM
ADMINISTRÁTORA").

JEDNOTLIVEC/SKUPINA/PROGRAM/PAMĚŤOVÁ SCHRÁNKA VYSÍLÁNÍ

KONTROLNÍ SEZNAM ODESÍLATELŮ

PAMĚŤ VÝZEV/DŮVĚRNÁ PAMĚŤOVÁ SCHRÁNKA

DATA ODESÍLATELE

POVOLIT/ODMÍTNOUT PŘÍJEM DAT NASTAVENÍ (VČETNĚ HESLA VÝZVY)

PŘEDAT INFORMACE

Zaškrtněte políčka u položek, které chcete smazat. (K dispozici jsou dvě obrazovky. Pro
přecházení mezi těmito obrazovkami použijte tlačítko

nebo

.) Chcete-li data

smazat, stiskněte tlačítko [ODSTRANIT]. Zobrazí se výzva potvrzení smazání ("ANO" nebo
"NE"). Stisknutím tlačítko [ANO] zahájíte mazání vybraných dat. Během mazání bude
zobrazen průběh v procentech společně s počtem opakování. Po vymazání dat bude
automaticky krátce přerušeno a znovu obnoveno napájení zařízení.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising