Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 119

Advertising
background image

9

DANSK

ANTAL GANGE AUTO SLETNING VED AFSLUTNING AF JOB
GENTAGES

Dette program bruges til at forbedre sikkerhedsfunktionen. Antallet af gange automatisk
sletning gentages efter at hvert job er udskrevet eller overført kan indstilles til et tal mellem 1
og 7. Fabriksindstillingen er 1.
Berør tasten [ANTAL GANGE AUTO SLETNING VED AFSLUTNING AF JOB
GENTAGES], og indstil det ønskede antal gange med tasten

eller

.

Når det er gjort, berøres tasten [OK].

DEAKTIVERING AF DOKUMENTARKIVERING

Dette program anvendes til at begrænse arkiveringsmåder for
dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsmåder (HURTIGARKIV. FUNKTION,
DELEFUNKTION, og FORTROLIG FUNKTION) kan deaktiveres separat i hver funktion,
hvori dokumentarkivering opererer (KOPI-, PRINTER-, SCAN TIL HDD-, og
BILLEDSENDING funktion).
For at deaktivere en arkiveringsmåde berøres afkrydsningsboksen for måden, for at vælge
den. (Der er to skærme. Berør tasten

eller

for at bladre gennem skærmene. Efter at

have valgt de ønskede afkrydsningsbokse, berøres tasten [OK].
Når delemåde eller fortrolig måde er deaktiveret, er "Ændring af egenskab" (side 7-21 i
"BETJENINGSVEJLEDNING (generel information og brugsanvisning til
fotokopimaskinen)") ikke mulig, når der håndteres en fil, der blev gemt i
dokumentarkiveringsfunktionen.
Når der udskrives med printerfunktion, bliver det ikke angivet på printerdriverens skærm for
jobhåndtering (side 4-22 i "BETJENINGSVEJLEDNING (til printer)"), at arkiveringsmåde
deaktiverer indstillinger valgt med dette program. Hvis en deaktiveret arkiveringsmåde
vælges, mens der udskrives en fil, bliver filen imidlertid ikke gemt (kun udskrivning finder
sted).

DEAKTIVERING AF LISTE UDSKRIFT

Dette program anvendes til at deaktivere udskrivning af alle følgende lister, der udskrives
ved brug af "UDSKREVET LISTE" i generelle indstillinger (side 2-18 i
"BETJENINGSVEJLEDNING (generel information og brugsanvisning til
fotokopimaskinen)").
"LISTE OVER ALLE GENERELLE INDSTILLINGER", "SENDER ADRESSELISTE",
"AFSENDERKONTROLLISTE", "DOKUMENTARKIVERING BRUGER/MAPPELISTE"
Vælg de afkrydsningsbokse på listen, som du ønsker at deaktivere udskrivning for, og tryk
derefter på tasten [OK].

Om indstillingen for gentagelse

Når indstilling for gentagelse (antallet af repetitioner) er øget for at forbedre
sikkerhedsfunktionen, øges også tiden, der kræves for datasletningen. Det anbefales,
at du vælger en indstilling for gentagelse for "ANTAL GANGE SLET DATA
GENTAGES", " ANTAL GANGE AUTOMATISK SLETNING VED START GENTAGES",
og "ANTAL GANGE AUTO SLETNING VED AFSLUTNING AF JOB GENTAGES", der
er passende for dine sikkerhedsbehov og brugsforhold.

MX-FRX5U_DK.fm 9 ページ 2007年3月26日 月曜日 午後2時32分

Advertising