Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 107

Advertising
background image

9

SUOMI

AUTOMAATTINEN NOLLAUS TYÖN LOPUKSI TOISTOKERRAT

Tätä ohjelmaa käytetään turvallisuustoiminnon tehostamiseksi. Automaattinen
nollaustoiminnon toistokertojen lukumäärän jokaisen työn tulostuksen tai lähetyksen jälkeen
voi valita 1 ja 7 väliltä. Tehdasasetus on 1.
Kosketa [AUTOMAATTINEN NOLLAUS TYÖN LOPUKSI TOISTOKERRAT]-näppäintä ja
valitse haluamasi lukumäärä

tai

-näppäimellä.

Kun olet valmis, paina [OK]-näppäintä.

ASIAKIRJAN ARKISTOINTI POIS KÄYTÖSTÄ

Tätä ohjelmaa käytetään rajoittamaan asiakirjan arkistointitoiminnon arkistointitiloja. Asiakirjan
arkistointitilat (PIKATIEDOSTOTILA, JAKOTILA ja LUOTTAMUKSELLISUUSTILA), voidaan
erikseen asettaa toimimattomaksi jokaisessa tilassa, jossa asiakirjan arkistointi toimii
(KOPIOINTI-, TULOSTIN-, SKANNAUS KIINTOLEVYLLE-, ja KUVAN LÄHETYS- tilassa).
Arkistointitilan ottamiseksi pois käytöstä kosketa tilan ruutua sen valitsemiseksi. (Näytöllä
on kaksi ikkunaa. Kosketa

tai

-näppäintä liikkuaksesi ikkunoiden välillä.) Kun olet

valinnut haluamasi ruudut, kosketa [OK]-näppäintä.
Kun jakotila tai luottamuksellisuustila on otettu pois käytöstä, "Ominaisuuden muutos" (sivu
7-21 "KÄYTTÖOPAS (yleistiedoksi ja kopiokoneen käyttöä varten)"-oppaassa) ei ole
mahdollista käsitellessäsi tiedostoa, joka on tallennettu asiakirjan arkistointitoiminnolla.
Tulostaessasi tulostustoiminnolla ohjelmalla valitut arkistointitilan asetukset sen ottamiseksi
pois käytöstä eivät näy tulostinajurin Työn hallinta-näytössä (sivu 4-22 "KÄYTTÖOPAS
(tulostimelle)"-oppaassa). Jos kuitenkin käytöstä pois otettu tila valitaan tiedoston
tulostuksen aikana, tiedosto ei tallennu (ainoastaan tulostus tapahtuu).

LISTATULOSTUS POIS KÄYTÖSTÄ

Tätä ohjelmaa käytetään estämään kaikkien seuraavien listojen tulostus, jotka tulostetaan
käyttämällä "LUETTELON TUL."-toimintoa asiakaskohtaisissa asetuksissa (sivu 2-18
"KÄYTTÖOPAS (yleistiedoksi ja kopiokoneen käyttöä varten)"-oppaassa).
"ASIAKASKOHTAISTEN ASETUSTEN LUETTELO", "LÄHETTÄÄ OSOITELUETTELOA",
"LÄHETTÄJÄN VALVONTALISTA", "DOKUMENTIN KIRJAUS KÄYTTÄJÄ / KANSIOLISTA"
Valitse niiden listojen ruudut, jotka haluat poistaa tulostuksesta ja kosketa [OK]-näppäintä.

Toistoasetuksista

Kun toistoasetuksia (toistojen lukumäärää) nostetaan turvallisuustoiminnon
tehostamiseksi, tiedon poistoon vaadittava aika kasvaa. On suositeltavaa, että valitset
toistoasetukset "TIETOJEN POISTON TOISTOMÄÄRÄ", "AUTOMAATTINEN
NOLLAUS KÄYNNISTETTÄESSÄ TOISTOKERRAT" ja "AUTOMAATTINEN NOLLAUS
TYÖN LOPUKSI TOISTOKERRAT"-toiminnoilla, jotka sopivat sinun
turvallisuustarpeisiisi ja käyttöehtoihin.

MX-FRX5U.book 9 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising