Innhold, Innledning, Norsk – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 87: Merk

Advertising
background image

1

NORSK

Innhold

Innledning .............................................................................................................................1

Når datasikkerhetsprogrammet er installert ..........................................................................3

Om konfidensielle mapper og konfidensielle filer i funksjonen Dokumentarkivering .......3

Begrensninger for tandemkopierng og tandemutskrift.....................................................3

Sikkerhetsinnstillinger på nettsiden .................................................................................4

Om overføring av kopierte data til maskinen ...................................................................4

ADMINISTRATORINNSTILLINGER......................................................................................5

LISTE OVER ADMINISTRATORINNSTILLINGER ..........................................................5

Bruke administratorinnstillingene.....................................................................................5

SIKKERHETSINNSTILLINGER.......................................................................................5

PRODUKT NØKKEL .....................................................................................................11

Innledning

MX-FRX5U legger til sikkerhetsfunksjon til SHARP digitalt flerfunksjonssystem. Når
kopifunksjonen, skriverfunksjonen, nettverksskannerfunksjonen eller faksfunksjonen til et
SHARP digitalt flerfunksjonssystem med sikkerhetsfunksjonen brukes, krypteres
bildedataene som ble generert for jobben, og når jobben er ferdig, slettes de krypterte
umiddelbart i minnet og på harddisken.

Merk:

For å sikre datasikkerhetsfunksjonen til datasikkerhetsprogrammet gir maksimal sikkerhet,
bør du passe på følgende:

Administratoren spiller en viktig rolle når det gjelder å opprettholde sikkerheten. Det er
viktig å være nøye med hvem som utpekes til administrator for
datasikkerhetsprogrammet.

Sørg for at administrator-passordet skiftes umiddelbart hver gang det utpekes en ny
administrator.

Endre administrator-passordet med jevne mellomrom (minst hver 60. dag).

Under prosedyren for endring av administrator-passordet vises gjeldende administrator-
passord og nytt administrator-passord på skjermen. Sørg for å bli raskt ferdig med
prosedyren.

Administrator-passordet må ikke være et tall det er enkelt å gjette seg fram til.

Administratorinnstillingene er svært viktige for sikkerhetsbehandlingen. Hvis det er
nødvendig å forlate maskinen under bruk av administratorinnstillingene, må du trykke på
[CA]-tasten for å avslutte administratorinnstillingene. Maskinansvarlig bør informere
brukerne om at de ikke skal åpne administratorinnstillingene uten tillatelse.

Kunden er ansvarlig for kontroll av dokumentene som kopieres og fakser maskinen
mottar ved hjelp av datasikkerhetsprogrammet.

Også når datasikkerhetsprogrammet er installert bør du være klar over at faksdataene i
den felles minneboksen som brukes av utvidelsessettet for faks (AR-FX8), kan leses.

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising