Suomi, Tyhjennä muisti – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 104

Advertising
background image

6

SUOMI

TYHJENNÄ MUISTI

Tätä ohjelmaa käytetään poistamaan manuaalisesti kaikki tieto laitteen muistista ja
kovalevyltä.
Huomaa kuitenkin, että seuraavanlaisia tietotyyppejä ei poisteta tämän ohjelman avulla.
Käytä "POISTA OSOITEKIRJAN TIEDOT/KUVAN LÄHETTÄMISEN REK.TIEDOT"-
ohjelmaa sivulla 7 poistaaksesi seuraavanlaiset tiedot

YKSITTÄINEN/RYHMÄ/OHJELMA/JATKOLÄHETYKSEN MUISTILOKERO*

LÄHETTÄJÄN VALVONTALISTA

POLLAUSMUISTI/LUOTTAMUKSELLINEN MUISTILOKERO*

LÄHETTÄJÄN TIEDOT

SALLI/ESTÄ VASTAANOTON ASETUSTIEDOT (SIS.POLLAUKSEN SALASANAN
NUMERON)

EDELLEENLÄHETYSTIEDOT

* Kuvatieto, joka on tallennettu MUISTIIN, poistetaan tämän ohjelman suorittamiseksi

(TYHJENNÄ MUISTI).

Kosketa [TYHJENNÄ MUISTI]-näppäintä. Seuraavaksi tuleva näyttö pyytää sinua
varmistamaan valintasi ("KYLLÄ" tai "EI").

[Tyhjennä näyttö 1]

Palataksesi "TIETOTURVA-ASETUKSET"-
kohtaan valintanäytössä, paina [EI]-näppäintä.

Tyhjentääksesi koko muistin, paina [KYLLÄ]-
näppäintä. "ODOTA." näkyy, ja seuraava
näyttö ilmestyy näytölle.

[Tyhjennä näyttö 2]

Sillä aikaa kun tietoja poistetaan, näytössä
näkyy poistetun tiedon määrä prosenteissa ja
toistojen lukumäärä.

Kun tiedot on poistettu, virta katkeaa lyhyesti
ja käynnistyy sen jälkeen uudelleen.

HUOMIOI
Jos tietoturvan ylläpitotyökalut tai kone, jolle tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu,
myydään tai sen omistaja vaihtuu, on pääkäyttäjän ajettava tämä ohjelma läpi.
Ohjelman ajon aikana pääkäyttäjä ei saa poistua koneelta ennen kuin on varmistettu,
että tietojen poisto on päättynyt.

Jos haluat keskeyttää sen jälkeen kun tietojen poistaminen on alkanut
Paina [KESKEYTÄ]-näppäintä. Pääkäyttäjän salasanan syöttönäyttö ilmestyy näytölle.
Kun oikea pääkäyttäjän salasana on syötetty, tietojen poisto päättyy ja virta sammuu
hetkeksi, minkä jälkeen se käynnistyy jälleen automaattisesti. Tiedon poisto päättyy heti,
kun oikea pääkäyttäjän salasana on syötetty. Huomaa, että kaikki tiedot, jotka on
poistettu ennen pääkäyttäjän salasanan syöttöä, eivät palaudu (tämä tieto on menetetty).

TYHJENNÄ MUISTI.
(PAITSI OSOITEKIRJAN/
LÄHETTÄJÄLISTAN TIEDOT)

EI

KYLLÄ

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 aika)

MUISTIA TYHJENNETÄÄN.TYHJENNYKSEN
JÄLKEEN LAITE KÄYNN. AUTOM. UUD.

KESKEYTÄ

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising