Når datasikkerhetsprogrammet er installert, Begrensninger for tandemkopierng og tandemutskrift – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 89

Advertising
background image

3

NORSK

Når datasikkerhetsprogrammet er installert

Når datasikkerhetsprogrammet er installert, vises
følgende ikon på berøringspanelet. Berør ikonet (

) hvis

du vil vise informasjon om hvilken versjon av
datasikkerhetsprogrammet du har.

Når datasikkerhetsprogrammet er installert, blir gjenværende data i maskinen
automatisk slettet etter hver kopierings- og faksjobb.
Når dataopprenskingen begynner, vises følgende melding i 6 sekunder*.

* Meldingens varighet kan endres med

administratorinnstillingen "TIDSOPPSETT
FOR MELDING". (Se side 10 i Veiledning
til administratorinnstillinger.)

Om konfidensielle mapper og konfidensielle filer i
funksjonen Dokumentarkivering

Hvis du oppgir ukorrekt passord tre ganger på rad for en bestemt konfidensiell mappe eller fil
på en maskin der datasikkerhetsprogrammet er installert, blir mappen eller filen låst (det vil
ikke være mulig å gjøre noe som medfører bruk av denne mappen eller filen). Hvis du låser
opp mappen eller filen, må du bruke "LÅS OPP OPERASJONEN FOR DOKUMENTARKIV-
UTSKRIFT" (side 11 i denne bruksanvisningen) i administratorinnstillingene.

Begrensninger for tandemkopierng og tandemutskrift

Tandemkopiering og tandemutskrift fungerer som vist nedenfor, avhengig av konfigurasjonen til
servermaskinen og klientmaskinen (altså om datasikkerhetsprogrammet er installert eller ikke).

MERK:
Hvis strømmen til maskinen blir slått av mens bildedataene holder pе е bli fjernet fra
harddisken, eller før en jobb er ferdig, kan det hende at dataene ikke slettes fullstendig.
Hvis du ikke vil etterlate delvis slettede data når strømmen slås av, bør du bruke
administratorinnstillingen "SLETT ALT MINNE" (side 6 i denne bruksanvisningen) til å
fullføre dataslettingen før strømmen slås av.

Klientmaskin

Datasikkerhetsprogram:
Ja

Datasikkerhetsprogram:
Nei

Servermaskin

Datasikkerhetsprogram:
Ja

Tandemfunksjonen kan
brukes. Data slettes fra
både server- og
klientmaskin.

Tandemfunksjonen kan
ikke brukes.

Datasikkerhetsprogram:
Nei

Tandemfunksjonen kan
brukes. Data slettes fra
klientmaskinen.

Vanlig tandemfunksjon
kan brukes.

DATA SLETTES

MX-FRX5U.book 3 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising