Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 88

Advertising
background image

2

NORSK

Sikkerhetskopiere og renske opp i data som er lagret med

funksjonen for dokumentarkivering

Når datasikkerhetsprogrammet er installert, slettes data som tidligere er lagret med
funksjonen for dokumentarkivering. Alle data du vil beholde, må kopieres til en
datamaskin før datasikkerhetsprogrammet installeres og deretter mates tilbake til
maskinen etter at dataene er slettet fra datasikkerhetsprogrammet etter installeringen.
(Denne operasjonen utføres som regel av en servicetekniker når installeringen foretas.)
Bare konfidensielle mapper kan brukes til å legge tilbake data fra en datamaskin til
maskinen etter at datasikkerhetsprogrammet er installert. Før dataene legges tilbake på
maskinen, oppretter du en eller flere konfidensielle mapper. Hvis du lurer på hvordan du
går frem for å lagre data på en datamaskin og legge data fra en datamaskin tilbake på
maskinen, slår du opp i hjelpen for Dokumentarkivering på maskinens webside.

Om passord for nettsiden

Hvis du oppgir ukorrekt passord for "user" og/eller "admin" til sammen tre ganger på rad
når du forsøker å få tilgang til nettsidene til en maskin der datasikkerhetsprogrammet er
installert, blir du nektet tilgang til sider som krever at du oppgir passord for "user" eller
"admin" i fem minutter.

MERK:
Enkelte av fremgangsmåtene for bruken av maskinen endres når
datasikkerhetsprogrammet blir installert. I "GENERELL BRUKERVEILEDNING (for
generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)" forklarer fremgangsmåtene for
bruken av maskinen endres når datasikkerhetsprogrammet blir installert. I denne
håndboken forklares endringene i disse fremgangsmåtene når
datasikkerhetsprogrammet blir installert.

MX-FRX5U.book 2 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising