Dansk, Slet dokumentarkiveringsdata, Slet data i adressebog/registreret billedafs – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 117

Advertising
background image

7

DANSK

SLET DOKUMENTARKIVERINGSDATA

Dette program anvendes til at slette lagret data ved brug af dokumentarkiveringsfunktionen.
Data, der er indstillet til "BESKYT" eller "FORTROLIGT", bliver også slettede. For at slette
data lagret i hovedmappen og brugerdef. mappe med funktionen "FIL", vælges
afkrydsningsboksen "FILDATA (INKL. BESKYTTEDE/FORTROLIGE FILER)" For at slette
data der er gemt ved brug af "HURTIG FIL", vælges afkrydsningsboksen
"HURTIGARKIVERINGSDATA (INKL. BESKYTTEDE FILER)". Efter at have valgt de data
der skal slettes, berøres tasten [SLET]. Der kommer en skærm frem, der beder dig om at
bekræfte, at du vil slette ("JA" eller "NEJ"). Berør tasten [JA] for at begynde sletningen af de
valgte data. Under sletningen, vises fremgangen som en procentdel sammen med antallet
af repetitioner. Når sletning af data er afsluttet, slukkes strømmen til maskinen kortvarigt og
vender derefter automatisk tilbage.

SLET AL DATA PÅ LISTEN OVER UDFØRTE JOBS I JOBSTATUS

Denne indstilling anvendes til at slette alle data (printerbrugernavne, fax/billede-
afsenderdestinationer, afsenderinformation for modtagne fax og Sharp OSA afsluttet kø*),
fra listen som kommer frem, når der er valgt "AFSLUTTET" på jobstatusskærmen (side 1-
15 i "BETJENINGSVEJLEDNING (generel information og betjening af kopimaskinen)"). For
at slette data berøres tasten [SLET AL DATA PÅ LISTEN OVER UDFØRTE JOBS I
JOBSTATUS]. Der kommer en skærm frem, der beder dig om at bekræfte, at du vil slette
("JA" eller "NEJ"). Berør tasten [JA] for at begynde sletningen af de valgte data. Under
sletningen, vises fremgangen som en procentdel sammen med antallet af repetitioner. Når
sletning af data er afsluttet, slukkes strømmen til maskinen kortvarigt og vender derefter
automatisk tilbage.

* Dette kommer frem når kommunikationsmodulet for applikation (MX-AMX2) er installeret.

SLET DATA I ADRESSEBOG/REGISTRERET BILLEDAFS.

Dette program anvendes til at slette de elementer, der er angivet nedenfor, som ikke kan
slettes eller initialiseres ved brug af programmet "SLET HELE HUKOMMELSEN" (side 6)
eller programmet "GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER" (Side 15 i "VEJLEDNING FOR
ADMINISTRATORINDSTILLINGER").

INDIVIDUEL/GRUPPE/PROGRAM GENTRANSMISSION HUKOMMELSESBOKS

AFSENDERKONTROLLISTE

POLLINGHUKOMMELSE/FORTROLIG HUKOMMELSESBOKS

AFSENDERDATA

TILLAD/AFVIS MODTAGELSESINDSTILLINGSDATA (INKL. POLLING
ADGANGSKODENUMMER)

VIDERESEND INFORMATION

Afkryds de afkrydsningsbokse, der svarer til de elementer, du vil slette. (Der er to skærme.
Berør tasten

eller

for at bladre gennem skærmene. For at slette dataene, berøres

tasten [SLET]. Der kommer en skærm frem, der beder dig om at bekræfte, at du vil slette
("JA" eller "NEJ"). Berør tasten [JA] for at begynde sletningen af de valgte data. Under
sletningen, vises fremgangen som en procentdel sammen med antallet af repetitioner. Når
sletning af data er afsluttet, slukkes strømmen til maskinen kortvarigt og vender derefter
automatisk tilbage.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising