Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 71

Advertising
background image

9

NEDERLANDS

AANTAL HERHALINGEN PROGR. AUTOM. WISSEN BIJ JOBEINDE

Dit programma dient om de beveiligingsfunctie te verbeteren. Hoe vaak het automatisch
wissen wordt herhaald na het afdrukken of verzenden van elke taak kunt u instellen op een
waarde van 1 tot 7. De fabrieksinstelling is 1.
Druk op de toets [AANTAL HERHALINGEN PROGR. AUTOM. WISSEN BIJ JOBEINDE] en
stel de gewenste waarde in met de toets

of

.

Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets [OK].

DOCUMENTARCHIVERING

Met dit programma beperkt u de archiveringsmodi van de functie documentarchivering.
Documentarchiveringsmodi (SNELBESTANDMODUS, GEDEELDE MODUS en
VERTROUWELIJKE MODUS) kunt u afzonderlijk uitschakelen in elke modus waarin de
documentarchivering werkt (KOPIEREN, PRINTER, SCANNEN NAAR SCHIJF en BEELD
VERZENDEN).
Als u een archiveringsmodus wilt uitschakelen drukt u op het selectievakje van de modus
om deze te selecteren. (Er zijn twee schermen. Druk op de toets

of

om van het ene

scherm naar het andere te gaan.) Nadat u de gewenste selectievakjes hebt geselecteerd,
drukt u op de toets [OK].
Wanneer de gedeelde modus of de vertrouwelijke modus is uitgeschakeld, is "Eigensch.
wijzigen" (pagina 7-21 van de the "GEBRUIKSAANWIJZING (algemene informatie en
werking van kopieerder)") niet mogelijk wanneer u werkt aan een bestand dat is opgeslagen
met de functie documentarchivering.
Wanneer u afdrukt met de printerfunctie, worden de instellingen voor het uitschakelen van
archiveringsmodus die zijn geselecteerd met dit programma niet aangegeven op het
scherm Taakverwerking van het printerstuurprogramma (pagina 4-22 van de
"GEBRUIKSAANWIJZING (voor printer)"). Wanneer u tijdens het afdrukken van een
bestand een uitgeschakelde archiveringsmodus selecteert, wordt het bestand niet
opgeslagen (het wordt slechts afgedrukt).

DEACTIVEREN VAN LIJSTAFDRUK

Met dit programma schakelt u het afdrukken uit voor de volgende lijsten die worden
afgedrukt met "LIJST AFDRUKKEN" in de gebruikersinstellingen (pagina 2-18 van de
"GEBRUIKSAANWIJZING (algemene informatie en werking van kopieerder)").
"LIJST ALLE GEBRUIKERSINSTELLINGEN", "ADRESLIJST WORDT VERZONDEN",
"AFZENDERBEHEERLIJST", "DOCUMENTARCHIVERING GEBRUIKERS- / MAPPENLIJST"
Selecteer de selectievakjes van de lijsten waarvoor u het afdrukken wilt uitschakelen en
druk vervolgens op de toets [OK].

Over de instelling van het aantal herhalingen

Wanneer u het aantal herhalingen verhoogt om de beveiliging te verbeteren duurt het
langer om de gegevens te wissen. Het is raadzaam herhalingsinstellingen te kiezen
voor "AANTAL KEREN DAT HET WISSEN VAN GEGEVENS WORDT HERHAALD",
"AANTAL HERH. PROGRAMMA AUTOM. WISSEN BIJ OPSTART" en "AANTAL
HERHALINGEN PROGR. AUTOM. WISSEN BIJ JOBEINDE" die geschikt zijn voor uw
beveiligingsbehoefte en gebruik.

MX-FRX5U.book 9 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising