Administratorinnstillinger, Sikkerhetsinnstillinger, Norsk – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 91

Advertising
background image

5

NORSK

ADMINISTRATORINNSTILLINGER

Blant administratorinnstillingene som administratoren bruker for datasikkerhetsprogrammet,
forklarer dette avsnittet de innstillingene som er relatert til sikkerhetsfunksjonen.
Beskrivelsene nedenfor tar utgangspunkt i at maskinen har skriver-, faks-, nettverksskanner-
og Internettfaksfunksjoner og at programmets kommunikasjonsmodul er installert.

LISTE OVER ADMINISTRATORINNSTILLINGER

Bruke administratorinnstillingene

Følg fremgangsmåten på side 4 og 5 i Veiledning til administratorinnstillinger når du skal
konfigurere innstillingene i administratorinnstillingene.
Når datasikkerhetsprogrammet er installert, sperres adgangen til å angi administrator-
passord i fem minutter hvis du angir et feil administrator-passord tre ganger på rad.
Forklaringer på de enkelte innstillingene får du på de følgende sidene.

SIKKERHETSINNSTILLINGER

Når datasikkerhetsprogrammet er installert, vil innstillinger relatert til sikkerhet (med unntak
av [SSL-INNSTILLINGER] og [AKTIVER IPsec]) legges til innstillingene som vises når det
trykkes på [SIKKERHETSINNSTILLINGER]-tasten.

Menyen for sikkerhetsinnstillinger består av flere skjermbilder.
Berør tasten

i nedre høyre hjørne av skjermbildet når du vil gå til neste skjermbilde.

Navn på innstilling

Side

Navn på innstilling

Side

SIKKERHETSINNSTILLINGER

SLETT ALT MINNE

6

DEAKTIVERE
DOKUMENTARKIVERING

9

SLETT
DOKUMENTARKIVERINGSDATA

7

DEAKTIVERE LISTEUTSRKIFT

9

SLETT ALLE DATA I
JOBBSTATUS LISTE OVER
FERDIGE JOBBER

7

DEAKTIVERE ANDRE
UTSKRIFTSJOBBER ENN JOBB
SOM VENTER PÅ UTSKRIFT

10

SLETTE ADRESSEBOKDATA/
BILDESEND REGISTRERTE
DATA

7

JOBBSTATUS LISTE OVER
FERDIGE JOBBER
VISNINGSINNSTILLINGER

10

ANTALL GANGER
DATASLETTING GJENTAS

8

DEAKTIVERE
OMSENDINGSTAST

11

AUTO. SLETTING VED START

8

LÅS OPP OPERASJONEN FOR
DOKUMENTARKIV-UTSKRIFT

11

ANTALL GANGER AUTO.
SLETTING VED START GJENTAS

8

PRODUKT NØKKEL

ANTALL GANGER AUTO. SLETTING
VED JOBBSLUTT GJENTAS

9

DATASIKKERHETSPROGRAM

11

SSL-INNSTILLINGER

AKTIVER IPsec

SLETT ALT MINNE

OK

SYSTEMINNSTILLINGER

SIKKERHETSINNSTILLINGER

MX-FRX5U.book 5 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising