Klucz produktu – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 145

Advertising
background image

11

POLSKI

ZABLOKOWANIE PONOWNEGO WYSYŁANIA KLUCZA

To ustawienie służy do wyłączania wyświetlania przycisku [WYŚLIJ PONOW.],
umożliwiającego wysyłanie do ostatnio używanego miejsca docelowego. Aby wyłączyć
wyświetlanie przycisku [WYŚLIJ PONOW.], dotknij przycisku w celu zaznaczenia pola
wyboru. Po wyłączeniu przycisk [WYŚLIJ PONOW.] nie będzie wyświetlany na ekranie
głównym trybu faksu, trybu faksu internetowego ani trybu skanera (str. 1-4 instrukcji
obsługi modułu rozszerzenia faksu AR-FX8 i str. 1-11 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (w
przypadku wysyłania obrazów)"). (Normalnie przycisk ten jest wyświetlany na tych
ekranach.)

ODBLOKUJ OPERACJĘ WYJŚCIA PRZECHOWYWANYCH
DOKUMENTÓW

Ten program stosowany jest w przypadku zablokowania pliku lub folderu (nie można
wykonać operacji) z powodu wprowadzenia niepoprawnego hasła. Naciśnij przycisk
[ODBLOKUJ] w ekranie "ODBLOKUJ OPERACJĘ WYJŚCIA PRZECHOWYWANYCH
DOKUMENTÓW", aby odblokować wszystkie zablokowane pliki lub foldery. Jeżeli nie ma
już zablokowanych plików lub folderów opcja "ODBLOKUJ OPERACJĘ WYJŚCIA
PRZECHOWYWANYCH DOKUMENTÓW" na ekranie "OCHRONA DANYCH" jest
wyszarzona.

KLUCZ PRODUKTU

Aby włączyć funkcję ochrony, należy użyć ustawień administratora w celu wprowadzenia
klucza produktu (hasła). Nazwa ustawienia administratora, które do tego służy, to "MODUŁ
OCHRONY DANYCH".

Naciśnij przycisk [MODUŁ OCHRONY DANYCH], wprowadź klucz produktu za pomocą
klawiszy numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [WPROWADŹ].

W przypadku podania niepoprawnego numeru...
Zostanie wyświetlony komunikat nakazujący sprawdzenie numeru.

W przypadku podania poprawnego numeru...
Zostanie wyświetlony komunikat nakazujący wyłącznie i ponowne włączenie urządzenia.
Naciśnij przycisk [OK] po przeczytaniu komunikatu. Wyłącz włącznik, a następnie główny
włącznik zasilania. Funkcja ochrony będzie uruchomiona po ponownym uruchomieniu
urządzenia.
Po włączeniu funkcji ochrony na ekranie wprowadzania kluczy produktu nie będzie już
wyświetlany przycisk [MODUŁ OCHRONY DANYCH].

MX-FRX5U_PL.fm 11 ページ 2007年3月21日 水曜日 午後5時5分

Advertising