Norsk – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 94

Advertising
background image

8

NORSK

ANTALL GANGER DATASLETTING GJENTAS

Dette programmet brukes til å forbedre sikkerhetsfunksjonen. Antall ganger datasletting blir
gjentatt når "SLETT ALT MINNE", "SLETT DOKUMENTARKIVERINGSDATA", "SLETT
ALLE DATA I JOBBSTATUS LISTE OVER FERDIGE JOBBER" eller "SLETTE
ADRESSEBOKDATA/BILDESEND REGISTRERTE DATA" utføres, kan settes til et tall
mellom 1 og 7. Fabrikkinnstillingen er 1.
Berør tasten [ANTALL GANGER DATASLETTING GJENTAS] og angi ønsket antall ganger
med tasten

eller

.

Når du er ferdig, berører du [OK]-tasten.
(Se "Om innstilling av antall gjentakelser" på side 9 i denne bruksanvisningen.)

AUTO. SLETTING VED START

Dette programmet brukes til automatisk sletting av alle data i maskinen når strømbryteren
blir slått på. Følgende alternativer er tilgjengelige for dataene som skal slettes: "ALT
MINNE", "ARKIVERE DATA (INKLUSIVE BESKYTTEDE/KONFIDENSIELLE FILER)",
"HURTIGARKIV DATA (INKLUSIVE BESKYTTEDE FILER)", "JOBBSTATUS LISTE OVER
FERDIGE JOBBER". Merk av i avmerkingsboksene for dataene du vil slette automatisk når
strømbryteren slås på. (Det er to skjermbilder. Du berører tasten

eller

når du vil

veksle mellom skjermbildene.) Når du har merket data som skal slettes, berører du [OK]-
tasten.
Det er i utgangspunktet ikke merket av i noen av avmerkingsboksene.

ANTALL GANGER AUTO. SLETTING VED START GJENTAS

Dette programmet brukes til å forbedre sikkerhetsfunksjonen. Antall ganger "AUTO.
SLETTING VED START" blir gjentatt, kan settes til et tall mellom 1 og 7.
Fabrikkinnstillingen er 1.
Berør tasten [ANTALL GANGER AUTO. SLETTING VED START GJENTAS] og angi
ønsket antall med tasten

eller

.

Når du er ferdig, berører du [OK]-tasten.
(Se "Om innstilling av antall gjentakelser" på side 9 i denne bruksanvisningen.)

MERK:
Når det er en lagret bildesendingsjobb (faks-, nettverksskanner eller Internett-
faksjobb)*, vil ikke automatisk sletting bli utført når strømmen slås på.
* Dette omfatter mottatte fakser og Internett-fakser som ennå ikke er skrevet ut.

Imidlertid omfatter det ikke data i en faksminneboks (unntatt konfidensiell minneboks).

Hvis du vil avbryte etter at dataslettingen har begynt
Se forklaringene i "Sletteskjermbilde 2" og "Hvis du vil avbryte etter at dataslettingen har
begynt" i "SLETT ALT MINNE" på side 6 i denne bruksanvisningen.

MERK:
Dette programmet er bare aktivert når det er merket av for "AUTO. SLETTING VED
START".

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising