Nastavení zabezpečení na webové stránce – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 162

Advertising
background image

4

ČEŠTINA

Nastavení zabezpečení na webové stránce

Je-li zařízení používáno jako sí ová tiskárna a je aktivní funkce vyžádaného tisku, umožňuje
sada ochrany dat provádět ověřování uživatele prostřednictvím údajů "UŽIVATELSKÉ
JMÉNO" a "HESLO". (Funkce vyžádaného tisku umožňuje tisknout soubor, který byl
uložen na serveru FTP, přímo z ovládacího panelu zařízení bez použití ovladače tiskárny; viz
"Přímý tisk souboru ze serveru FTP" na straně 5-7 příručky "NÁVOD K OBSLUZE (pro
tiskárnu)".)

Chcete-li povolit ověřování uživatele, zaškrtněte políčko "Možné ověření uživatele" na
webové stránce zařízení s nastavením funkce vyžádaného tisku. (Toto políčko se zobrazí
po nainstalování sady ochrany dat a ve výchozím nastavení je vybráno (zaškrtnuto)).
Požadavky na systém a pokyny pro přístup k webové stránce s tímto zaškrtávacím
políčkem jsou uvedeny v části "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SÍTĚ" na straně 5-2
příručky "NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu)". Toto zaškrtávací políčko se zobrazí na
obrazovce v kroku 2 v části "

■ Ukládání FTP serveru" na straně 5-7 příručky "NÁVOD K

OBSLUZE (pro tiskárnu)".

Přímý tisk souboru na serveru FTP při povolení ověřování

uživatele

Po vybrání serveru FTP, který obsahuje soubor k tisku, pomocí dotykového panelu
zařízení je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.
Pokud v kroku 3 v části "

■ Tisk souboru z FTP serveru, pomocí ovládacího panelu

přístroje" na straně 5-7 příručky "NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu)" vyberete server
FTP, zobrazí se obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla pro tento
server.

Stisknutím tlačítka [JMÉNO UŽIVAT.] zadejte uživatelské jméno a stisknutím tlačítko
[HESLO] zadejte heslo. V obou případech se zobrazí obrazovka pro zadávání písmen.
Po zadání uživatelského jména a hesla stiskněte tlačítko [OK].
Po zadání uživatelského jména a hesla pokračujte od kroku 4 na straně 5-8 příručky
"NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu)".

Informace o přenášení zkopírovaných dat do zařízení

Pokud jste nainstalovali sadu ochrany dat a používáte webovou stránku ke kopírování dat,
které byly uloženy pomocí funkce Řazení dokumentů do počítače, lze zkopírovaná data
přenést zpět do původního zařízením, ze kterého byla zkopírována; tato data nelze
přenášet do jiného zařízení, ani za předpokladu, že má toto zařízení stejné vlastnosti.
Na webové stránce se zobrazí pouze tlačítko [Obnovit z PC] a data lze přenést zpět do
zařízení pouze, pokud je vybrána důvěrná složka.

JMÉNO UŽIVAT.

HESLO

OK

ZRU©IT

ZADEJTE UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO

PRO FTP SERVER

MX-FRX5U.book 4 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising