Productcode – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 73

Advertising
background image

11

NEDERLANDS

DEACTIVEREN VAN DE OPNIEUW VERZENDEN-TOETS

Deze instelling wordt gebruikt om de weergave van de toets [OPN. VERZENDEN] uit te
schakelen. Deze toets wordt gebruikt om te verzenden naar de laatst gebruikte
bestemming. Als u de weergave van de toets [OPN. VERZENDEN] wilt uitschakelen, drukt
u op het selectievakje, zodat een vinkje verschijnt. Wanneer de toets [OPN. VERZENDEN]
is uitgeschakeld, verschijnt deze niet in de hoofdschermen van de faxmodus,
internetfaxmodus en scannermodus (pagina 1-4 van Faxapparaat uitbreidingskit AR-FX8
gebruiksaanwijzing en pagina 1-11 van de "Gebruiksaanwijzing (om afbeeldingen te
verzenden)"). (Normaliter verschijnt de toets wel in deze schermen.)

HEF VERGRENDELING VAN DOCUMENT-ARCHIVERINGS
UITVOERHANDELING OP

Dit programma wordt gebruikt wanneer een bestand of map is vergrendeld (er geen
handeling mee mogelijk is) als gevolg van de invoer van een onjuist wachtwoord. Druk op
de toets [OPHEFFEN] in het scherm "HEF VERGRENDELING VAN DOCUMENT-
ARCHIVERINGS UITVOERHANDELING OP" om alle vergrendelde bestanden en mappen
te ontgrendelen. Als er geen vergrendelde bestanden of mappen zijn, wordt HEF
VERGRENDELING VAN DOCUMENT-ARCHIVERINGS UITVOERHANDELING OP" grijs
weergegeven in het menuscherm "BEVIELIGINGSINSTELLINGEN".

PRODUCTCODE

Als u de beveiligingsfunctie aanvankelijk wilt inschakelen, moet u met een
beheerderswachtwoord de productsleutel (wachtwoord) invoeren. De beheerdersinstelling
die u hiervoor gebruikt heet "GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT". Vraag uw dealer om de
productsleutel.

Druk op de toets [GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT], voer het productnummer in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op de toets [INVOEREN].

Als een onjuist nummer is ingevoerd…
Verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het productnummer nogmaals te
controleren.

Als een juist nummer is ingevoerd…
Verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de stroom eerst uit en dan weer in te
schakelen. Druk op de toets [OK] wanneer u het bericht hebt gelezen. Zet eerst de
stroomschakelaar en vervolgens de hoofdschakelaar uit. De beveiligingsfunctie wordt
geactiveerd wanneer de stroom weer is ingeschakeld.
Zodra de beveiligingsfunctie is geactiveerd, is de toets [GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT]
niet meer zichtbaar in het invoerscherm voor het productnummer.

MX-FRX5U_NL.fm 11 ページ 2007年3月21日 水曜日 午後5時4分

Advertising