Sikkerhetsinnstillinger på nettsiden, Om overføring av kopierte data til maskinen – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 90

Advertising
background image

4

NORSK

Sikkerhetsinnstillinger på nettsiden

Når maskinen brukes som nettverksskriver og Pull Print-funksjonen brukes, aktiverer
datasikkerhetsprogrammet brukerautentisering ved hjelp av et "BRUKERNAVN" og
"PASSORD". (Med Pull Print-funksjonen kan en fil på en tidligere lagret FTP-server skrives
ut direkte fra maskinens kontrollpanel uten bruk av skriverdriveren. Se "Direkte utskrift av
en fil på en FTP-server" på side 5-7 i "GENERELL BRUKERVEILEDNING (for skriver)".)

Brukerautentisering aktiveres ved å merke av for "Aktiver brukerautentisering" i maskinens
nettside for innstillinger av Pull Print-funksjonen. (Denne avmerkingsboksen vises når
datasikkerhetsprogrammet er installert, og standard er at det er avmerket (et merke vises)).
Systemkravene og fremgangsmåten for tilgang til nettsiden med denne avkrysningsboksen
er beskrevet i "FJERNKONTROLLOPERASJONER VIA NETTVERK" på side 5-2 i
"GENERELL BRUKERVEILEDNING (for skriver)". Avmerkingsboksen vises i skjermbildet
som vises i trinn 2 av "

■ Lagring av en FTP-server" på side 5-7 i "GENERELL

BRUKERVEILEDNING (for skriver)".

Fremgangsmåte for direkte utskrift av en fil på en FTP-server

når brukerautentisering er aktivert

Du må oppgi brukernavn og passord etter at du har valgt FTP-serveren som inneholder
filen som skal skrives ut, på maskinens berøringspanel.
Når en FTP-server er valgt i trinn 3 av "

■ Utskrift av fil på en FTP-server fra

kontrollpanelet på maskinen" på side 5-7 i "GENERELL BRUKERVEILEDNING (for
skriver)", vises et skjermbilde der du blir bedt om å oppgi brukernavn og passord for
FTP-serveren.

Trykk på tasten [BRUKERNAVN] og oppgi brukernavnet og tasten [PASSORD] for å
oppgi passordet. I begge tilfeller vises et skjermbilde der du kan skrive inn bokstaver.
Når du har oppgitt brukernavn/passord, berører du [OK]-tasten.
Når du har oppgitt brukernavn og passord, går du videre fra trinn 4 på side 5-8 i
"GENERELL BRUKERVEILEDNING (for skriver)".

Om overføring av kopierte data til maskinen

Når datasikkerhetsprogrammet er installert og nettsiden brukes til å kopiere data lagret med
funksjonen Dokumentarkivering til en datamaskin, kan de kopierte dataene bare overføres
tilbake til den opprinnelige maskinen de ble kopiert fra. Dataene kan ikke overføres til en
annen maskin, selv om maskinforholdene er de samme.
Tasten [Gjenopprette fra PC] vises bare på nettsiden når du velger en konfidensiell mappe,
og dataoverføring tilbake til maskinen er også bare mulig når en slik mappe er valgt.

BRUKERNAVN

PASSORD

OK

AVBRYT

SKRIV INN BRUKERNAVN OG PASSORD
FOR FTP-SERVER

MX-FRX5U.book 4 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising