Dansk, Slet hele hukommelsen – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 116

Advertising
background image

6

DANSK

SLET HELE HUKOMMELSEN

Dette program bruges til manuelt at slette alle data fra maskinens hukommelse og harddisk.
Bemærk imidlertid, at følgende datatyper ikke bliver slettede med dette program. Brug
programmet "SLET DATA I ADRESSEBOG/REGISTRERET BILLEDAFS." på side 7 for at
slette følgende datatyper

INDIVIDUEL/GRUPPE/PROGRAM GENTRANSMISSION HUKOMMELSESBOKS*

AFSENDERKONTROLLISTE

POLLINGHUKOMMELSE/FORTROLIG HUKOMMELSESBOKS*

AFSENDERDATA

TILLAD/AFVIS MODTAGELSESINDSTILLINGSDATA (INKL. POLLING
ADGANGSKODENUMMER)

VIDERESEND INFORMATION

* Billeddata lagret i HUKOMMELSESBOKS slettes for at udføre dette program (SLET HELE

HUKOMMELSEN).

Berør tasten [SLET HELE HUKOMMELSEN]. Følgende skærm vises for at bede dig
bekræfte dit valg ("JA" eller "NEJ").

[Slet skærm 1]

For at vende tilbage til menuskærmen
"SIKKERHEDSINDSTILLINGER" berøres
tasten [NEJ].

For at slette hele hukommelsen trykkes på
tasten [JA]. "VENT.", kommer frem, og
derefter vises følgende skærm.

[Slet skærm 2]

Mens data bliver slettet, vises procentdelen af
slettet data og antallet af repetitioner.

Når data er blevet slettet, slukkes strømmen
kortvarigt og vender derefter automatisk
tilbage.

BEMÆRK:
I tilfælde af, at datasikkerhedssættet eller maskinen med det installerede
datasikkerhedssæt afhændes eller skifter ejer, skal administratoren sørge for, at denne
indstilling køres. Når indstillingen køres, må administratoren ikke forlade maskinen før
det er bekræftet, at sletningen af data er fuldført.

Hvis du ønsker at annullere efter at datasletning er begyndt
Berør tasten [FORTRYD]. Skærmen til indtastning af administratorkodeordet kommer
frem. Indtast administratorkodeordet med de numeriske taster. Så snart det korrekte
administratorkodeord er indtastet, afbrydes sletningen af data og strømforsyningen
slukkes kortvarigt og tændes derefter automatisk igen. Bemærk, at alle data, der er
blevet slettet inden administratorkodeordet blev indtastet ikke kan gendannes (disse
data er gået tabt).

SLET AL HUKOMMELSE.
(EKSKL. DATA I ADRESSEBOG/
AFSENDERLISTE)

NEJ

JA

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 tid)

SLETTER AL HUKOMMELSE. AUTO
GENSTART UDFØRES EFTER SLETNING.

FORTRYD

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising