Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 167

Advertising
background image

9

ČEŠTINA

POČET OPAKOVÁNÍ NÁVRATU DISPLEJE NA KONCI ÚLOHY

Tento program se používá k rozšíření funkce zabezpečení. Počet opakování funkce
automatického zapnutí doby návratu displeje po vytištění nebo odeslání každé úlohy lze
nastavit na libovolné číslo od 1 do 7. Nastavení výrobce je 1.
Stiskněte tlačítko [POČET OPAKOVÁNÍ NÁVRATU DISPLEJE NA KONCI ÚLOHY] a
pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovaný počet opakování.

Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].

VYPÍNÁ SE UKLÁDÁNÍ DOKUMENTU DO SOUBORU

Tento program slouží k omezování režimů ukládání funkce ukládání dokumentů. Režimy
ukládání dokumentů (REŽIM DOČASNÝCH SOUBORŮ, REŽIM SDÍLENÍ a DŮVĚRNÝ
REŽIM) lze individuálně zakázat v každém režimu, ve kterém funkce ukládání dokumentů
pracuje (KOPIE, TISKÁRNA, SKENOVAT NA HDD a ODESLÁNÍ OBRAZU).
Chcete-li některý režim ukládání zakázat, stisknutím zaškrtněte příslušné políčko. (K
dispozici jsou dvě obrazovky. Pro přecházení mezi těmito obrazovkami použijte tlačítko

nebo

.) Po zaškrtnutí požadovaných políček stiskněte tlačítko [OK].

Zakážete-li režim sdílení nebo důvěrný režim, nebude "Změna vlastností" (strana 7-21
příručky "NÁVOD K OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky)") při manipulaci
se souborem, který byl uložen funkcí ukládání dokumentů.
Při tisku pomocí funkce tiskárny se zákaz režimu ukládání vybraný tímto programem
nezobrazí na obrazovce Zpracování úlohy ovladače tiskárny (strana 4-22 příručky "NÁVOD
K OBSLUZE (pro tiskárnu)"). Pokud ovšem vyberte zakázaný režim ukládání při tisku
některého souboru, soubor nebude uložen (proběhne pouze tisk).

VYPÍNÁ SE TISK SEZNAMU

Tento program slouží k zakázání tisku některého z následujících seznamů pomocí funkce
"SEZNAM VÝTISKŮ" v uživatelských nastaveních (strana 2-18 příručky "NÁVOD K
OBSLUZE (všeobecné informace a obsluha kopírky)").
"SEZNAM VŠECH VLASTNÍCH NASTAVENÍ", "POSÍLÁNÍ SEZNAMU ADRES",
"KONTROLNÍ SEZNAM ODESÍLATELŮ", "SEZNAM UŽIVATELŮ/SLOŽEK TŘÍDĚNÍ
DOKUMENTŮ"
Zaškrtněte políčka u seznamů, jejichž tisk chcete zakázat, a potom stiskněte tlačítko [OK].

Informace o nastavení opakování

Při zvýšení nastavení opakování (počtu opakování) za účelem posílení funkce
zabezpečení se prodlužuje doba potřebná k vymazání dat. Pro funkce "POČET
OPAKOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ DAT", "POČET OPAKOVÁNÍ PROGRAMU ZAPNUTÍ
NÁVRATU DISPLEJE" a "POČET OPAKOVÁNÍ NÁVRATU DISPLEJE NA KONCI
ÚLOHY" doporučujeme vybrat nastavení zabezpečení, které odpovídá vašim potřebám
zabezpečení a podmínkám používání.

MX-FRX5U.book 9 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising