Sisältö, Johdanto, Suomi – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 99: Huomio

Advertising
background image

1

SUOMI

Sisältö

Johdanto ...............................................................................................................................1

Kun tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu........................................................................3

Asiakirjan arkistointi-toiminnon luottamukselliset kansiot ja luottamukselliset tiedostot ..3

Rajoitukset koskien rinnakkaista kopiointia ja rinnakkaista tulostusta.............................3

Turvallisuusasetukset internet-sivulla ..............................................................................4

Kopioidun tiedon siirrosta laitteelle ..................................................................................4

PÄÄKÄYTTÄJÄN ASETUKSET .............................................................................................5

PÄÄKÄYTTÄJÄN ASETUSLISTA .....................................................................................5

Pääkäyttäjän asetusten käyttö .........................................................................................5

TIETOTURVA-ASETUKSET ............................................................................................5

TUOTEKOODI ...............................................................................................................11

Johdanto

MX-FRX5U lisää turvallisuustoiminnon SHARP digitaalinen monitoimijärjestelmä. Kun
turvallisuustoiminnon sisältävää SHARP digitaalinen monitoimijärjestelmä
kopiointitoimintoa, verkkoskanneritoimintoa tai faksitoimintoa käytetään, kuvatiedot, jotka
luodaan työlle, koodataan. Työn ollessa valmis koodattu tieto poistuu automaattisesti
muistista ja kovalevyltä.

Huomio:

Varmistaaksesi, että tietoturvan ylläpitotyökalujen tietoturvatoiminto antaa suurimman
mahdollisen turvallisuuden, huomioi seuraavat seikat:

Pääkäyttäjällä on tärkeä rooli turvallisuuden ylläpitämisessä. Valitse asianmukaisella
huolellisuudella henkilö, joka ottaa tietoturvan ylläpitotyökalujen pääkäyttäjän tehtävän
vastaan.

Pidä huoli, että vaihdat pääkäyttäjän salasanan joka kerta, kun uusi henkilö aloittaa
pääkäyttäjänä.

Muuta pääkäyttäjän salasanaa säännöllisin väliajoin (vähintään 60 päivän välein).

Pääkäyttäjän salasanan vaihdon aikana pääkäyttäjän vanha ja pääkäyttäjän uusi
salasana näkyvät näytöllä. Varmista, että lopetat toimintosarjan kunnolla.

Älä valitse pääkäyttäjän salasanaksi numeroa, joka on helppo arvata.

Pääkäyttäjän asetukset ovat hyvin tärkeät turvallisuuden hallinnalle. Jos koneelta
poistuminen on välttämätöntä pääkäyttäjän asetusten käytön aikana, paina [CA]-
näppäintä pääkäyttäjän asetuksista poistumiseksi. Laitteen pääkäyttäjän tulee ilmoittaa
käyttäjille, että heillä ei ole pääsyä pääkäyttäjän asetuksiin ilman lupaa.

Asiakas on vastuussa asiakirjakopioiden ja faksien tarkastamisesta, jotka on
vastaanotettu käyttäen tietoturvan ylläpitotyökaluja.

Vaikka tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu, huomaa, että faksin laajennuspaketin
(AR-FX8) käyttämässä yleisessä muistissa olevat faksitiedot ovat luettavissa.

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising