Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 156

Advertising
background image

10

MAGYAR

NYOMTATÁSI MUNKÁK LETILTÁSA A NYOMTATÁSTARTÁSI MUNKÁK
KIVÉTELÉVEL

Ha egy kinyomtatott dokumentumot ottfelejt az egyik kimeneti tálcán a nyomtatást
követően, előfordulhat, hogy valaki elveszi, és ily módon bizalmas információkhoz jut. Ezzel
a programmal letilthatja az összes nyomtatási feladatot, kivéve azokat, amelyeket
közvetlenül a gép kezelőtáblájáról kell indítani. A program aktiválásához jelölje ki a
jelölőnégyzetet. Ha aktív ez a program, jelölje ki a nyomtató-meghajtó "Megőrzés"
mezőjében a "Csak tárolás" opciót a feladatok kinyomtatásához. A nyomtatás
megkezdéséhez hívja be a fájlt a gép kezelőtáblájáról a dokumentumok archiválása funkció
segítségével (ennek magyarázatát lásd a " FÁJL ELŐHÍVÁSA ÉS HASZNÁLATA" (fájl
behívása és használata) c. rész alatt a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és a
másológép kezelése", 7-13. oldalán). Ha a "Megőrzés nyomtatás után" vagy a
"Próbanyomat" opciót a nyomtatás parancs kiadása előtt jelöli ki, nem történik meg a
nyomtatás. A feladatot azonban megőrzi a gép, és később, a "Csak tárolás" feladatokhoz
hasonlóan, kinyomtathatja azt a kezelőtábláról, a dokumentumok archiválása funkció
"MUNKA BEÁLLÍTÁSOK" opciójával.

FELADATÁLL.TELJESÍTETT FELADATOK LISTÁJA KIJELZŐ
BEÁLLÍTÁSOK

Ezzel a beállítással kijelölheti, hogy a feladatállapot-képernyő "KÉSZ" gombjának
kiválasztásakor megjelenő feladatlista megjelenjen-e (lásd a "HASZNÁLATI UTASÍTÁS
(általános információ és a másológép kezelése)" 1-15. oldalát). (A beállítást külön is
kiválaszthatja a "NYOM. FELAD.", a "KÉPOLVASÁS", a "FAX FELADAT", az
"INTERNETFAX" és a "Sharp Osa SCAN"* üzemmódokhoz.) A TELJESÍTETT
FELADATOK lista tartalmazza és jeleníti meg a nyomtató üzemmód felhasználó-neveit, a
fax/kép küldés rendeltetési helyeit, valamint a fogadott fax küldő-információit. Ha biztonsági
okokból nem kívánja megjeleníteni ezt az információt, akkor ennek a programnak a
segítségével tiltsa le a lista megjelenítését.
Ha az egyes üzemmódokban nem kívánja megjeleníteni a TELJESÍTETT FELADATOK
lista megjelenítéséhez használható "KÉSZ" gombot, szüntesse meg a jelölőnégyzet
kijelölését. A gomb megjelenítéséhez jelölje ki a jelölőnégyzetet. Ha kész, érintse meg az
[OK] gombot.

* Ez az alkalmazási kommunikációs modul (MX-AMX2) telepítése esetén jelenik meg.

MX-FRX5U.book 10 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising