Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 112

Advertising
background image

2

DANSK

Udførsel af backup og sletning af lagret data med

dokumentarkiveringsfunktionen.

Når data sikkerhedssættet er installeret, slettes data, der tidligere blev lagret i maskinen
med dokumentarkiveringsfunktionen. Al nødvendig data, der skal bevares, kopieres til
en computer før datasikkerhedssættet installeres og returneres derefter til maskinen, når
data er blevet slettet fra datasikkerhedssættet efter installationen. (Dette udføres
normalt af en servicetekniker ved installationen.)
Der kan kun anvendes fortrolige mapper til at returnere data fra en computer til
maskinen efter installationen af datasikkerhedssættet. Før data returneres til maskinen,
oprettes en fortrolig mappe eller mapper om nødvendigt. For at se fremgangsmåden for
lagring af data på en computer og returnering af data fra en computer se hjælpeafsnittet:
Dokumentarkivering på maskinens webside.

Om adgangskoder til websiden.

Hvis der indtastes forkerte "user" og/eller "admin" adgangskoder i alt tre gange efter
hinanden, når man forsøger at få adgang til en maskines websider, der har installeret
datasikkerhedssættet, vil al adgang, der kræver en "user" eller "admin" adgangskode
ikke være tilladt i fem minutter.

BEMÆRK:
Nogle af fremgangsmåderne ved betjening af maskinen ændrer sig efter installation af
data sikkerhedssættet. BETJENINGSVEJLEDNINGEN (generel information og
brugsanvisning til fotokopimaskinen) forklarer fremgangsmåderne ved betjening af
maskinen, når data sikkerhedssættet ikke er installeret. Denne vejledning forklarer
ændringerne ved disse fremgangsmåder, når data sikkerhedssættet er installeret.

MX-FRX5U.book 2 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising