Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 83

Advertising
background image

9

SVENSKA

ANTAL GGR AUTO ÅTERSTÄLLNING UPPREPAS VID JOBBSLUT

Det här programmet används för att förbättra säkerhetsfunktionen. Antalet gånger som den
automatiska återställningen upprepas efter varje utskriftsjobb eller sändning kan ställas in
att vara mellan 1 till 7 gånger. Fabriksinställningen är 1 gång.
Rör vid knappen [ANTAL GGR AUTO ÅTERSTÄLLNING UPPREPAS VID JOBBSLUT] och
ställ in önskat antal gånger med

eller

knappen.

När det är klart, rör vid [OK] knappen.

AVAKTIVERING AV DOKUMENTARKIVERING

Det här programmet används för att begränsa arkiveringslägena för
dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringslägen (SNABBFILSLÄGE,
DELNINGSLÄGE, och, KONFIDENTIELLT LÄGE) kan inaktiveras separat i varje läge för
dokumentarkivering (KOPIERA, SKRIVARE, SKANNA TILL HÅRDDISK, och SÄND BILD
läge).
För att inaktivera ett arkiveringsläge, rör vid kryssrutan till läget för att markera det. (Det
finns två fönster. Rör vid

eller

knappen för att bläddra mellan fönster.) Efter att du

har markerat önskade kryssrutor, rör vid [OK] knappen.
När delningsläget eller konfidentiellt läge är inaktiverat kan man inte utföra, "Ändra
egenskaper" (sidan 7-21 i "ANVÄNDARMANUAL (för allmän information och användning av
kopieraren)") när man manipulerar en fil som sparades med dokumentarkiveringsfunktionen.
Vid utskrift med skrivarfunktionen visas inte de inaktiverade inställningar för
arkiveringslägen som valts med detta program på skärmen Jobbhantering i
skrivardrivrutinen (sid. 4-22 i "ANVÄNDARMANUAL (för skrivare)"). Men om ett inaktiverat
arkiveringsläge väljs när en fil skrivs ut så kan filen inte sparas (endast utskrift sker).

AVAKTIVERING AV LISTUTSKRIFT

Det här programmet används för att inaktivera utskrift av någon av följande listor som skrivs
ut med hjälp av "SKRIV UT LISTA" under användarinställningar (sid. 2-18 i
"ANVÄNDARMANUAL (för allmän information och användning av kopieraren)").
"LISTA ÖVER ALLA ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR", "SKICKAR ADRESSLISTA",
"AVSÄNDARKONTROLLISTA", "DOKUMENTARKIVERING ANVÄNDAR-/ MAPPLISTA"
Markera kryssrutorna för de listor som du vill inaktivera utskrift av och rör sedan vid [OK]
knappen.

Om inställningen för upprepning

När inställningen för upprepningar (antal upprepningar) höjs för att förhöja säkerheten
ökar även tiden som krävs för att radera data. Rekommendationen är att du väljer den
inställning för "ANTAL GÅNGER RENSNING AV DATA UPPREPAS", "ANTAL
GÅNGER AUTO ÅTERSTÄLLN. VID START UPPREPAS" , och "ANTAL GGR AUTO
ÅTERSTÄLLNING UPPREPAS VID JOBBSLUT" upprepningar som passar dina
säkerhets- och användningsbehov.

MX-FRX5U.book 9 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising