Säkerhetsinställningar på webbsidan, Att överföra kopierad data till maskinen – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 78

Advertising
background image

4

SVENSKA

Säkerhetsinställningar på webbsidan

När maskinen används som nätverksskrivare och funktionen Hämta utskrift används, gör
datasäkerhetsprogrammet det möjligt att identifiera användaren med "ANVÄNDARNAMN"
och "LÖSENORD". (Med funktionen Hämta utskrift kan man skriva ut en fil från en redan
lagrad FTP-server direkt via maskinens manöverpanel utan att använda skrivardrivrutinen,
se "Direktutskrift av en fil i en FTP-server" på sid. 5-7 i "ANVÄNDARMANUAL (för
skrivare)".)

Användarautentisering aktiveras genom att markera kryssrutan "Aktivera
användarautentisering" på maskinens webbsida under inställningarna för Hämta utskrift.
(Kryssrutan visas när datasäkerhetsprogrammet installerats, och är förvalt från början (en
bock visas)).
Alla systemkrav och hur man når webbsidan där denna kryssruta finns förklaras i
"FJÄRRKONFIGURERING VIA ETT NÄTVERK" på sid. 5-2 i "ANVÄNDARMANUAL (för
skrivare)". Kryssrutan visas i fönstret som visades i steg 2 i "

■ Lagra en FTP-server" på sid.

5-7 i "ANVÄNDARMANUAL (för skrivare)".

Hur man skriver ut en fil direkt från en FTP-server när

användarautentisering är aktiverad

Du måste ange ditt användarnamn och lösenord efter att du valt FTP-servern med den fil
som ska skrivas ut via maskinens touchpanel.
När du har valt FTP-server i steg 3 av "

■ Skriva ut en fil i en FTP-server från maskinens

manöverpanel" på sid. 5-7 i "ANVÄNDARMANUAL (för skrivare)", visas ett fönster som
ber dig ange ditt användarnamn och lösenord till FTP-servern.

Tryck på knappen [ANVÄNDARNAMN] för att ange ditt användarnamn och knappen
[LÖSENORD] för att ange ditt lösenord. Båda gånger visas ett fönster för
bokstavsinmatning. Tryck på [OK] knappen när du har angett ditt användarnamn/
lösenord.
När du har angett ditt användarnamn/lösenord ska du fortsätta med steg 4 på sid. 5-8 i
"ANVÄNDARMANUAL (för skrivare)".

Att överföra kopierad data till maskinen

När datasäkerhetsprogrammet installerats och man använder webbsidan för att kopiera
data som lagrats med dokumentarkiveringsfunktionen till en dator, kan kopierad data
endast överföras tillbaka till den ursprungliga maskinen som den kopierats från. Data kan
inte överföras till en annan maskin även om maskinens inställningar är desamma.
Knappen [Återställ från PC] visas endast på webbsidan och överföring av data tillbaka till
maskinen kan bara genomföras om man har valt en konfidentiell folder.

ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

OK

ÅNGRA

ANGE ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD FÖR FTP-SERVERN.

MX-FRX5U.book 4 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising