Čeština, Vymazání celé paměti – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 164

Advertising
background image

6

ČEŠTINA

VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI

Tento program se používá k ručnímu vymazání všech dat z paměti a pevného disku
zařízení.
Při použití tohoto programu ale nebudou vymazány následující typy dat. Pro vymazání
následujících typů dat použijte program "ODSTRAŇTE DATA/OBRAZ ADRESÁŘE
ODEŠLETE REGISTROVANÁ DATA" na straně 7.

JEDNOTLIVEC/SKUPINA/PROGRAM/PAMĚŤOVÁ SCHRÁNKA VYSÍLÁNÍ*

KONTROLNÍ SEZNAM ODESÍLATELŮ

PAMĚŤ VÝZEV/DŮVĚRNÁ PAMĚŤOVÁ SCHRÁNKA*

DATA ODESÍLATELE

POVOLIT/ODMÍTNOUT PŘÍJEM DAT NASTAVENÍ (VČETNĚ HESLA VÝZVY)

PŘEDAT INFORMACE

* Spuštěním tohoto programu (VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI) budou vymazána obrazová data

uložená v PAMĚŤOVÉ SCHRÁNCE.

Stiskněte tlačítko [VYMAZÁNÍ CELÉ PAMĚTI]. Zobrazí se obrazovka s výzvou potvrzení
výběru ("ANO" nebo "NE").

[Vymazání obrazovky 1]

Chcete-li se vrátit na obrazovku s nabídkou
"BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ", stiskněte
tlačítko [NE].

Chcete-li vymazat celou pamě , stiskněte
tlačítko [ANO]. Zobrazí se hlášení "ČEKEJTE
PROSÍM." a potom následující obrazovka.

[Vymazání obrazovky 2]

Během vymazávání dat bude zobrazeno
procentuální množství vymazaných dat a
počet opakování.

Po vymazání dat bude krátce přerušeno a
znovu obnoveno napájení.

POZNÁMKA
Pokud má být sada ochrany dat nebo zařízení s nainstalovanou sadou ochrany dat
zlikvidovány nebo pokud se má změnit jejich vlastník, musí administrátor toto nastavení
spustit. Po spuštění nastavení nesmí administrátor zařízení opustit, dokud neověří, že
bylo dokončeno mazání dat.

Zrušení mazání po spuštění
Stiskněte tlačítko [ZRUŠIT]. Zobrazí se obrazovka pro zadání hesla administrátora.
Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo administrátora. Ihned po zadání správného
hesla administrátora bude vymazávání dat ukončeno a bude automaticky krátce
přerušeno a obnoveno napájení. Nelze obnovit žádná data vymazaná před zadáním
hesla administrátora (tato data budou ztracena).

VYMAŽTE CELOU PAMÌ«.

(KROMÌ ADRESÁØE A SEZNAMU

ODESÍLATELÙ)

NE

ANO

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1)

PROBÍHÁ MAZÁNÍ CELÉ PAMÌTI.

POTOM SE POÈÍTAÈ RESTARTUJE.

ZRU©IT

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising