Administratorindstillinger, Sikkerhedsindstillinger, Dansk – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 115

Advertising
background image

5

DANSK

ADMINISTRATORINDSTILLINGER

I dette afsnit forklares de administratorindstillinger, der bruges af administratoren til
datasikkerhedssættet, og som har relation til sikkerhedsfunktionen.
Følgende forklaringer går ud fra, at maskinen har printer-, fax-, netværksscanner- og
internet fax-funktioner, og at kommunikationsmodulet for applikationen er installeret.

LISTE OVER ADMINISTRATORINDSTILLINGER

Brug af administratorindstllinger

Følg fremgangsmåden på siderne 4 og 5 i Vejledning for administratorindstillinger for at
konfigurere de enkelte indstillinger under administratorindstillinger.
Når datasikkerhedssættet er installeret, vil det ikke være tilladt at indtaste administratorkodeordet
i fem minutter, hvis der tre gange efter hinanden indtastes et forkert administratorkodeord.
Se de følgende sider for at få forklaringer om hver enkelt indstilling.

SIKKERHEDSINDSTILLINGER

Når datasikkerhedssættet er installeret, tilføjes sikkerhedsindstillinger (undtagen [SSL
INDSTILLINGER] OG [AKTIVER IPsec]) til de indstillinger, der kommer frem, når tasten
[SIKKERHEDSINDSTILLINGER] berøres.

Menuen for sikkerhedsindstillinger består af flere skærme.
Berør tasten

i skærmens nederste højre hjørne for at bladre til næste skærm.

Indstilling

Side

Indstilling

Side

SIKKERHEDSINDSTILLINGER

SLET HELE HUKOMMELSEN

6

DEAKTIVERING AF
DOKUMENTARKIVERING

9

SLET
DOKUMENTARKIVERINGSDATA

7

DEAKTIVERING AF LISTE
UDSKRIFT

9

SLET AL DATA PÅ LISTEN OVER
UDFØRTE JOBS I JOBSTATUS

7

DEAKTIVERING AF
UDSKRIFTSJOBS EKSKL. HOLD
UDSKRIFT JOBS

10

SLET DATA I ADRESSEBOG/
REGISTRERET BILLEDAFS.

7

JOBSTATUS LISTE OVER
UDFØRTE JOBS
DISPLAYINDSTILLINGER

10

ANTAL GANGE SLET DATA
GENTAGES

8

DEAKTIVERING AF GENSEND
TAST

11

AUTOMATISK SLETING VED
START

8

UDLØS SPÆRRING PÅ UDSKRIFT
FRA DOKUMENTARKIVET

11

ANTAL GANGE AUTOMATISK
SLETNING VED START GENTAGES

8

PRODUKT KODE

ANTAL GANGE AUTO SLETNING
VED AFSLUTNING AF JOB
GENTAGES

9

DATA SIKKERHEDSSÆT

11

SSL INDSTILLINGER

AKTIVER IPsec

SLET HELE HUKOMMELSEN

OK

SYSTEMINDSTILLINGER

SIKKERHEDSINDSTILLINGER

MX-FRX5U.book 5 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising